การดูแลนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
ศูนย์สอบโครงการแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนที่นี่

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล

  • ประสบการณ์อันแสนล้ำค่าในต่างแดน

    “นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพียงแค่ 1 ครั้งในชีวิตเท่านั้น”

“การที่นักเรียนจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลได้

นักเรียนจะต้องสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาของทางโครงการแลกเปลี่ยน

อีกทั้งยังต้องมีระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีทัศนคติที่ดี

โดยสอบผ่านการสัมภาษณ์กับทางโครงการ”

  • การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล

Engenius Care: การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนแลกเปลี่ยนอาศัยอยู่ และมีเจ้าหน้าที่ ณ สำนักใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทยอีกด้วย

Orientation Meetings: โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศไทยก่อนการเดินทาง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆ ที่อเมริกา โดยประกอบด้วยo ค่ายคัดเลือกนักเรียนทุนและให้ข้อมูลโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคมo งานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสารในช่วงเดือนตุลาคมo ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกเดินทางในช่วงเดือนเมษายนo งานปฐมนิเทศงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเดือนกรกฎาคม

English Course in Thailand: หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทุกทักษะก่อนเดินทาง โดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Insurance: ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนแลกเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกัน จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนแลกเปลี่ยนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

Student’s Report: รายงานพัฒนาทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียนแลกเปลี่ยน

Private School / University Placement Service: โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่อง ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนที่จบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม และทุนการศึกษาบางส่วนให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา

Further Study in Thailand: โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการแลกเปลี่ยนได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (ให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)