โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
การดูแลนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
ศูนย์สอบโครงการแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนที่นี่

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 เดือน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์และอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส เม็กซิโก บราซิล อาร์เจนตินา โปรตุเกส สเปน เยอรมัน เกาหลีใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเนเธอแลนด์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนา ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนทุนจะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นยุวทูตในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจะมอบทุนการศึกษา Engenius X สพฐ. สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีผลการเรียนและความสามารถที่โดดเด่น เป็นประจำทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2564 – 2565 นั้นถือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนฯ รุ่นที่ 4 ทางโครงการฯ จึงได้มอบ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดสพฐ.ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ จำนวน 3 ทุน โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 499,000 บาท จำนวน 1 ทุน

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศเกาหลีใต้ มูลค่า 430,000 บาท จำนวน 1 ทุน

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์ มูลค่า 430,000 บาท จำนวน 1 ทุน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุน Engenius X สพฐ. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

โดยนักเรียนทุน Engenius X สพฐ. จะได้เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในโรงเรียนและมลรัฐที่ทางโครงการกำหนด โดยเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมป์ชาวท้องถิ่นที่อาสารับดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว โดยจะดูแลนักเรียนเรื่องรับส่ง อาหารการกิน ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาถึงฐานะของครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการมอบทุนนักเรียนคนใดที่มีความสนใจชิงทุนการศึกษา Engenius X สพฐ. ให้ติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการ https://www.engenius.co.th/ และเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) https://www.obec.go.th/