โครงการออแพร์ Au Pair in USA

ทุน 100%

เมื่อมีคะแนน TOEIC
850 คนะแนนขึ้นไป

ทุน 50%

เมื่อเก็บเอกสารครบพร้อม
ออนไลน์และแมทช์ภายในสองเดือน

ฟรีตั๋วเครื่องบิน

โครงการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
จากไทยถึงอเมริกาให้ฟรี

ฟรีที่พักและอาหาร 3 มื้อ

ได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันและมีห้องนอนส่วนตัว

กดรับ Promotion ได้ที่นี่

What is “ Au Pair in USA”?

โครงการออแพร์พี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(United Department of States – US DOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็กออแพร์ (Au Pair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริษัทเอ็นจีเนียส อินเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล (U.S. Department of State)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจชาวไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและได้รับค่าจ้างอย่างถูกกฏหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านทางครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำรงชีวิตที่ต่างประเทศนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเอง
 5. เพื่อเปิดโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบต่อฐานะทางบ้านรวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการต่างๆด้วยตนเอง
 6. เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ได้รับมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อชาวไทย ชาวอเมริกันและเพื่อนๆจากหลายประเทศทั่วโลก
 7. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้รับวีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor)
 2. ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า $197.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. ได้รับอาหารและที่พักห้องส่วนตัวฟรี (พักกับ Host family)
 5. ได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ นิวยอร์ก ก่อนการเริ่มงาน 5 วัน 
 7. ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศได้อีก 1 เดือน
 10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้มากสุดถึง 2 ปี (ขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 2. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 3. ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 4. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 5. ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของเด็ก
 6. เตรียมอาหารสำหรับเด็ก
 7. ขับรถรับ-ส่งเด็ก เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
 8. หน้าที่อื่นๆ เช่น สอนการบ้านเด็ก, ช่วยงานบ้านเบาๆ, มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆในครอบครัว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เพศหญิง (เท่านั้น)
 2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 4. มีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง
 6. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 7. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 8. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
 9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 10. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
 2. นัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่โครงการ
 3. ส่งเอกสารการสมัคร (เจ้าหน้าที่โครงการจะแนะนำการกรอกและการเตรียมเอกสาร)
 4. รอการติดต่อจาก Host Family โดยผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์จาก Host Family โดยตรง
 5. รอ Host Family ตอบรับผู้สมัคร พร้อมทำการชำระค่าโครงการในส่วนที่เหลือ
 6. ดำเนินการขอวีซ่าพร้อมชำระค่าวีซ่า (เจ้าหน้าโครงการให้คำแนะนำในการดำเนินการขอวีซ่า และเตรียมเอกสารต่างๆ)
 7. เมื่อวีซ่าได้รับอนุมัติ ผู้สมัครกำหนดวันเดินทาง
 8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมป์

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ (Full Placement)

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (Application Fee)  5,100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 (Program Fee) 20,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 2 (Program Fee) 21,900 บาท
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA Fee) 8,500 บาท

บริการพิเศษจากทาง Engenius International

 • ช่วยตรวจจดหมายแนะนำตัวให้กับผู้สมัครก่อนทำการสมัครงานเข้าร่วมโครงการ
 • แนะนำเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆก่อนการสมัคร
 • ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี (สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์)
 • บริการ Mock up Interview ก่อนการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์
 • บริการติวสัมภาษณ์วีซ่า
 • Pre Departure briefing แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
กรอกข้อมูลเพื่อรับ Promotion พิเศษ!