ไปแลกเปลี่ยนอเมริกา 1 ปี
ได้อะไรมากกว่าที่คิด!

การได้ไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่อเมริกาเป็นระยะเวลานาน 1 ปีการศึกษา หรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Student Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน) นั้นน้องๆจะได้ก้าวออกจาก Comfort Zone ในสถานที่ใหม่ๆก็ย่อมได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงการระบบศึกษาใหม่ๆ พร้อมทั้งได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้ลองทำ เช่น การได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและโรงเรียนสิ่งหล่านี้แหละคือช่วงเวลาที่น้องๆจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำได้เป็นอย่างดี