มาทำความรู้จัก ออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา! กัน

ออแพร์ โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (United Department of States – USDOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ (Au Pair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริษัทเอ็นจีเนียส อินเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล (U.S. Department of State)

วัตถุประสงค์ของโครงการ ออแพร์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจชาวไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและได้รับค่าจ้างอย่างถูกกฏหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านทางครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำรงชีวิตที่ต่างประเทศนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเอง
  5. เพื่อเปิดโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบต่อฐานะทางบ้านรวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการต่างๆด้วยตนเอง
  6. เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ได้รับมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อชาวไทย ชาวอเมริกันและเพื่อนๆจากหลายประเทศทั่วโลก
  7. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน

** หมายเหตุ **

โครงการนี้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการออแพร์จะสามารถทำงานและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

 

ทุน ออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา

หากสนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่