คุณสมบัติเบืั้องต้นของผู้สมัครออแพร์

Home/Uncategorized/คุณสมบัติเบืั้องต้นของผู้สมัครออแพร์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์

ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน

 1. เพศหญิงเท่านั้น
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุระหว่าง 18 – 26 ปี (รับสมัครมาสุด 26 ปี 1 เดือน – ผู้สมัครต้องเดินทางเข้าอเมริกาก่อน อายุ 27 ปี)
 4. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 5. มีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาการเด็ก หรือด้านสาธารณสุข หรือ มีประสบการณ์การดูแลเด็กเต็มเวลา เป็นพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูในโรงเรียน พยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีใบขับขี่รถยนต์ในไทย
 7. สถานภาพโสด ไม่เคยแต่งงาน และไม่เคยมีบุตร
 8. สามารถอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตลอดโครงการอย่างน้อย 12 เดือน
 9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 10. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 11. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว  (ต้องตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเท่านั้น)
 12. สามารถว่ายน้ำได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ออแพร์

 • ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆ
 • ดูแลกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 • จัดเตรียมอาหาร ของว่างให้เด็ก
 • ขับรถรับ-ส่งเด็กๆไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ หากครอบครัวอเมริกันต้องการ

ตามข้อกำหนดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะทำงานไม่เกิน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน

ทุน ออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา

หากสนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

By |2020-03-28T06:48:34+00:00March 3rd, 2020|Uncategorized|0 Comments
Go to Top