ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และทุนค่าโครงการบางส่วนจาก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International