โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการ?
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคพื้นยุโรป
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบที่นี่

เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในโรงเรียน เรียนเหมือนนักเรียนท้องถิ่นทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นรายวิชา กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เมื่อล่วงเลยช่วงอายุนักเรียนมัธยมแล้วนักเรียนจะไม่สามารถหาโอกาสที่ดีแบบนี้ได้อีก นักเรียนจะได้รับการดูแลจากโฮสต์แฟมิลี่ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี  แต่จะไม่สามารถเลือกโรงเรียน โฮสต์แฟมิลี่ หรือรัฐที่จะไปอยู่ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเขตหรือ Area Representative เป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

ชีวิตการเรียนแต่ละวัน

เมื่อนักเรียนตื่นนอนในตอนเช้า จะมีรถโรงเรียนสีเหลืองวิ่งผ่านหน้าบ้านเพื่อให้โดยสารไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนอเมริกันหรือโฮสต์พ่อแม่จะเป็นผู้ไปรับส่งหากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก แต่บางคนสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนได้เอง นักเรียนทุกคนจะมีตู้ล็อคเกอร์ประจำตัวเพื่อเก็บหนังสือและสิ่งของต่างๆ ชีวิตเรียนในแต่ละวันจะเริ่มต้นในเวลา 7.30-8.00 . และจบด้วยวิชากิจกรรมที่เลือกได้หลายหลายในเวลา 15.30 . ในช่วงเช้านักเรียนทุนคนจะไปหยิบหนังสือที่ต้องใช้เรียนและวิ่งเรียนไปตามห้องเรียนแต่ละห้องให้ตรงเวลา นักเรียนจะต้องปรับตัวและจะเริ่มคุ้นเคยในการแสดงความคิดเห็นในทุกชั้นเรียน หรือแม้กระทั่งในข้อสอบโดยไม่ต้องคำนึงถึงทฤษฎีที่เรียน แต่สามารถแสดงความคิดของตนเองในการทำข้อสอบได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของครูผู้สอนชาวอเมริกันและนี่เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากของอเมริกา ซึ่งเป็นการปลูกฝังความคิดกล้าคิดกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการเรียนที่ทันสมัย

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นตั้งแต่เกรด 10-12 (มัธยม 4-6) ของโรงเรียน การเรียนจะแตกต่างจากการเรียนในเมืองไทยอย่างสิ้นเชิง และครูที่ปรึกษาประจำตัวนักเรียนจะแนะนำการเลือกวิชาเรียนตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน และจะให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนทุน เช่น นักเรียนที่ลงเรียนในระดับ .4  แต่ยังไม่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษดีนัก คุณครูจะให้น้องๆ เลือกลงวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น .3 แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะเก่งวิชาคำนวณ น้องๆ จะได้เรียนวิชาเลขแคลคูลัส (Calculus) ร่วมกับนักเรียนชั้น .6 ของโรงเรียนแทน ส่วนวิชาอื่นๆ น้องๆ จะได้ลงเรียนตามชั้นที่เหมาะสม โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะต้องเรียนวิชา US History หรือประวัติศาสตร์อเมริกันและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะได้เรียนวิชาการไปพร้อมกับการเลือกทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

ตัวอย่างวิชาเรียนที่หลากหลายในโรงเรียนอเมริกัน

 • US History
 • Biology
 • Chemistry
 • Science
 • Philosophy
 • Integrated math
 • Calculus
 • Algebra
 • French
 • Spanish
 • German
 • Latin
 • Symphonic
 • Orchestra
 • Concert choir
 • Music theory
 • Chorus
 • Media
 • Art & Craft
 • Fine Arts
 • House Planning
 • Auto Mechanic
 • Civil Engineer
 • Computer  Literacy
 • Accounting
 • Marketing
 • Food science
 • Social Study
 • Ceramics
 • Sculpture
 • Painting

กิจกรรมหลายหลายรูปแบบที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย

นักเรียนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและชมรมที่มีให้เลือกมากมายหลังเลิกเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้พักผ่อนจากการเรียนและเพลิดเพลินกับการได้คบเพื่อนชาวอเมริกันร่วมชมรมนั้นๆ นักเรียนจะสามารถเลือกเล่นและสมัครเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียน อาทิ เทนนิส บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล วิ่งประเภทลู่และลาน หรือเลือกเป็นผู้จัดการทีมเพื่อดูแลนักกีฬา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆ เมื่อทีมมีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนหรือบางคนไม่ชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง อาจเลือกเข้าร่วมชมรมหมากรุก โต้วาที ชมรมทำหนังสือรุ่น หรือเข้าร่วมสภานักเรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือนักเรียนที่มีพรสวรรค์อาจเลือกชมรมการแสดง ขับร้อง ประสานเสียง การละคร เล่นดนตรี ยิมนาสติก หรือเชียร์ลีดเดอร์

พี่เลี้ยงคอยดูแลบุตรหลานของคุณ 24 ชั่วโมง ตลอดปี

เพื่อประสบการณ์ที่ดีและการชีวิตอย่างปลอดภัยของนักเรียนของเรา จึงมีมาตรการการดูแลนักเรียนโดยการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการฯในต่างประเทศ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตัวแทนพื้นที่ชาวอเมริกัน (Area Representative)

มีหน้าที่จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด ด้วยขั้นตอนที่ละเอียดในการศึกษาประวัติ ตรวจสอบสถานภาพของบ้าน และสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัวและทัศนคติของสมาชิกทุกคนในบ้าน ในการขอรับอุปถัมภ์นักเรียนทุน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในช่วงเวลา 1 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน เจ้าหน้าที่จะพักอาศัยและมีถิ่นฐานอยู่ใกล้กับบ้านของนักเรียนที่อยู่ในการดูแล จึงสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ 24 ชั่วโมง หน้าที่อีกอย่างที่สำคัญคือ ช่วยในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน และคอยดูแลรายงานการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย เจ้าหน้าที่ผู้นี้เปรียบเสมือนโฮสต์พี่เลี้ยงของนักเรียน ในยามที่โฮสต์ไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดหรือนักเรียนมีเหตุที่ต้องย้ายบ้าน โฮสต์พี่เลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นโฮสต์ชั่วคราวดูแลนักเรียนในช่วงที่รอการย้ายนั้น อีกทั้งเป็นผู้จัดประชุมย่อยๆ ในแต่ละเดือนเพื่อให้นักเรียนทุนจากประเทศต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ทั้งหมด (ซึ่งจะมีจำนวนนักเรียนในความดูแลไม่เกิน 10 คน จากนานาประเทศ) ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้รู้จักเพื่อนร่วมโครงการเดียวกันจากประเทศต่างๆ อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาค (Regional Director)

เป็นพี่เลี้ยงอีกคนที่จะคอยดูแลนักเรียน สำนักงานภูมิภาคของโครงการทุนฯจะมีอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก เท็กซัสและอิลลินอยส์ ซึ่งจะคอยดูแลการทำงานและประสานงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่อาจจะอาศัยอยู่ไกลจากนักเรียนออกไป เนื่องจากต้องดูแลนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคที่ดูแล

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ (Program Director)

เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทย นอกจากนี้จะเป็นผู้ที่จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่างๆ ตั้งแต่ก่อนนักเรียนออกเดินทาง โปรแกรมท่องเที่ยวระหว่างที่นักเรียนอยู่ในอเมริกาและโปรแกรมการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาจากโครงการทุน

เจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทย (Thailand Representative)

ดำเนินงานหลักในการช่วยเหลือนักเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนได้ อีกทั้งช่วยเหลือนักเรียนในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวที่เหมาะสม จัดการด้านโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งการเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ในการเตรียมเพื่อใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ดำเนินงานด้านการขอวีซ่า จองตั๋วเดินทางเพื่อให้เดินทางพร้อมกันทั้งกลุ่ม และการจัดการประชุมให้ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง