โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP

การดูแลนักเรียนในระดับมาตราฐานสากล
ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการ?
โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน VIP
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคพื้นยุโรป
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคอเมิรกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภูมิภาคเอเชีย
ระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย
ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ
สมัครสอบที่นี่

โรงเรียนเอกชนในประเทศอเมริกา

ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการทุน

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการทุนฯ และต้องการเรียนต่อเนื่องในทันทีในประเทศอเมริกา นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศอเมริกานักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกาได้เพียง 1 ปี การศึกษาเท่านั้น หากนักเรียนจะเรียนต่อต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะวีซ่านักเรียนทุน (J-1 Student)เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 Student) ซึ่งทางโครงการฯ จะยังคงดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่ให้ก่อนนักเรียนจบโครงการฯ และทำวีซ่าให้อีกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใดๆ

ทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านโครงการทุนฯ

หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนของการเป็นนักเรียนทุนของโครงการฯ แต่ต้องการเรียนในโรงเรียนมัธยมในประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้ตั้งแต่เกรด 7-12 (หรือม.1-6) ซึ่งเลือกเรียนได้ในทุกรัฐ ทุกประเทศที่สนใจ ทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดาหรือเลือกที่จะเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา หรือแม้กระทั่งการเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์หรือหอพักประจำก็ได้ นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนจะจัดการเรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรกเพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างมากก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนในเทอมต่อไป

โรงเรียนเอกชนในประเทศอเมริกา (Private High School)

  • นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้ในเกือบทุกรัฐของประเทศอเมริกาและบางรัฐในประเทศแคนาดา
  • นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นม.4 – .6
  • โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ดีและอยู่ในชุมชนใหญ่ที่มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ
  • โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English as a Second Language Course / ESL) ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนจากต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก แต่สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรที่เป็นวิชาการหลักๆ ควบคู่ไปกับการเรียนปรับพื้นฐานได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งมีหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน
  • โรงเรียนมีบริการในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Home stay) และบางโรงเรียนมีหอพักภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่พักอาศัยให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ
  • โรงเรียนเอกชนสามารถออกเอกสารวุฒิจบม.ปลาย (Diploma) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องใช้เพื่อสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  • โรงเรียนจะดูแลออกเอกสารเพื่อให้นักเรียนใช้ขอวีซ่าเข้าไปเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยายนานถึง 5 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาเพื่อทำวีซ่าในแต่ละปี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน VIP”

หากต้องการประสบการณ์การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกันที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่ทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ปกครองยังมีอิสระในการไปเยี่ยมเยียนบุตรหลานได้ตามสะดวก โครงการนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียน

โรงเรียนเครือข่ายของเราได้ถูกจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อันดับต้น และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดี ปลอดภัย มีหลักสูตรที่หลากหลาย และยังรวมไปถึงโอกาสต่างๆนอกห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการศึกษาต่อไปตามความต้องการ โครงการนี้จะช่วยเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด ครอบครัวอุปภัมภ์ที่เหมาะกับนักเรียนที่เลือกสถานที่เป็นหลัก

การศึกษาในระดับมัธยมที่อเมริกา จะมีระบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคอยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานต่าง อย่างไรก็ดีนักเรียนต่างชาติที่จบจากที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

แนะนำสถานที่ ที่น่าเรียน

California
Santa Barbara – Goleta Santa Barbara Unified School District เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

Washington
Seattle – Seattle Public School District เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตัน

Florida
Miami – Miami Dade School District เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฟลอริดาโรงเรียนนี้ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ

Visits: 280