นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา (เมือง ซานดิเอโก้ ) 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
ณ เมืองซานดิเอโก้

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่อเมริกา เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International USA Short Exchange Program) ณ เมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สำหรับแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงสถาบัน Oxford International รวมทั้งทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองซานดิเอโก้ 

 
 

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
เมืองซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 3 เมษายน 2565
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 23 เมษายน 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18  และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงในเมืองเมืองซานดิเอโก้  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเรียนร่วมชั้นหลากหลายเชื้อชาติ พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 2 – 3 คน นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองซานดิเอโก้ เช่น Seaport Village, SeaWorld San Diego, Balboa Zoo เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 189,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
10,000 บาท
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
20,000 บาท
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
20,000 บาท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
5
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 5
30,000 บาท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
6
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 6
89,000 บาท
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ: LA City Tour และ Universal Studio มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Optional program)

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงิน มัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้หรือวีซ่าไม่อนุมัติ จากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม​

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองซานดิเอโก้ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2 – 3 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ (กรุงลอนดอน) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้ง และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์ (โอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์ที่โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที