นักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โรงเรียนเอกชนและ VIP

ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน

เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนจบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยน และยังคงต้องการเรียนต่อเนื่องในทันทีในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน เนื่องจากตามกฎหมายของประเทศอเมริกานักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกาได้เพียง 1 ปี การศึกษาเท่านั้น

หากนักเรียนจะเรียนต่อต้องกลับมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนสถานะวีซ่านักเรียนทุน (J-1 Student) ให้เป็นนักเรียนเอกชน (F-1 Student) ซึ่งทางโครงการแลกเปลี่ยน จะยังคงดูแลจัดหาโรงเรียนใหม่ให้ก่อนนักเรียนจบโครงการแลกเปลี่ยน และทำวีซ่าให้อีกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใดๆ

ทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน​

หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโครงการแลกเปลี่ยน แต่ต้องการเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมในประเทศอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนได้ตั้งแต่เกรด 7 – 12 (หรือ ม.1 – 6) ซึ่งเลือกเรียนได้ในทุกรัฐ ทุกประเทศที่สนใจ ทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดาหรือเลือกที่จะเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา แม้กระทั่งการเลือกที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวอุปถัมภ์หรือหอพักประจำก็ได้

นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนจะจัดการเรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติในช่วงเทอมแรกเพื่อปรับทักษะภาษาของนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างมากก่อนเริ่มเรียนในชั้นเรียนในเทอมต่อไป

โรงเรียนเอกชนในประเทศอเมริกา
(Private High School)

•  นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้ในเกือบทุกรัฐของประเทศอเมริกาและบางรัฐในประเทศแคนาดา

•  นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6

•  โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ดีและอยู่ในชุมชนใหญ่ที่มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ

•  โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English as a Second Language Course / ESL)ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนจากต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก แต่สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรที่เป็นวิชาการหลักๆ ควบคู่ไปกับการเรียนปรับพื้นฐานได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งมีหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน

•  โรงเรียนมีบริการในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Home stay) และบางโรงเรียนมีหอพักภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่พักอาศัยให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ

•  โรงเรียนเอกชนสามารถออกเอกสารวุฒิจบม.ปลาย (Diploma) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องใช้เพื่อสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

•  โรงเรียนจะดูแลออกเอกสารเพื่อให้นักเรียนใช้ขอวีซ่าเข้าไปเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยาวนานถึง 5 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปกลับมาเพื่อทำวีซ่าในแต่ละปี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน VIP

หากต้องการประสบการณ์การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกันที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่ทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ผู้ปกครองยังมีอิสระในการไปเยี่ยมเยียนบุตรหลานได้ตามสะดวก โครงการนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียน

โรงเรียนเครือข่ายของเราได้ถูกจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อันดับต้น และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดี ปลอดภัย มีหลักสูตรที่หลากหลาย และยังรวมไปถึงโอกาสต่างๆ นอกห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการศึกษาต่อไปตามความต้องการ โครงการนี้จะช่วยเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด ครอบครัวอุปภัมภ์ที่เหมาะกับนักเรียนที่เลือกสถานที่เป็นหลัก

การศึกษาในระดับมัธยมที่อเมริกา จะมีระบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคอยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างไรก็ดีนักเรียนต่างชาติที่จบจากที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

แนะนำสถานที่น่าเรียน

California

Santa Barbara – Goleta Santa Barbara Unified School District เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

Washington

Seattle – Seattle Public School District เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตัน

Florida

Miami – Miami Dade School District เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฟลอริดาโรงเรียนนี้ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โรงเรียนเอกชนและ VIP​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที