นักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ทุนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นในโรงเรียน นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เรียนเหมือนนักเรียนท้องถิ่นทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นรายวิชา กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุเลยวัยมัธยมแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถหาโอกาสที่ดีแบบนี้ได้อีก นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการดูแลจากโฮสต์แฟมิลี่ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

ตามกฎของรัฐบาลอเมริกัน นักเรียนแลกเปลี่ยนที่รับทุนจะไม่สามารถเลือกโรงเรียน โฮสต์แฟมิลี่ เมืองหรือรัฐที่จะไปอยู่ได้ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่หรือ Area Representative ของทางโครงการเป็นผู้สรรหาโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียนให้แก่นักเรียนแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งผู้ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาโครงการแลกเปลี่ยน

ชีวิตการเรียนในแต่ละวัน

เมื่อนักเรียนตื่นนอนในตอนเช้า จะมีรถโรงเรียนสีเหลืองวิ่งผ่านหน้าบ้านเพื่อให้โดยสารไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนอเมริกันหรือโฮสต์พ่อแม่จะเป็นผู้ไปรับส่งหากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนมากแต่บางคนสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนได้เอง

นักเรียนทุกคนจะมีตู้ล็อคเกอร์ประจำตัวเพื่อเก็บหนังสือและสิ่งของต่างๆ
ชีวิตนักเรียนในแต่ละวันจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 7.30-8.00 น. และจบด้วยวิชากิจกรรมที่เลือกได้หลากหลายในเวลา 15.30 น. ในช่วงเช้านักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนจะไปหยิบหนังสือที่ต้องใช้เรียนและต้องวิ่งเรียนไปตามห้องเรียนแต่ละห้องให้ตรงเวลา

รูปแบบการเรียนที่ทันสมัย

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เข้าเรียนในชั้นตั้งแต่เกรด 10 – 12 (มัธยม 4 – 6) ของโรงเรียน การเรียนจะแตกต่างจากการเรียนในเมืองไทยอย่างสิ้นเชิง และครูที่ปรึกษาประจำตัวนักเรียนจะแนะนำการเลือกวิชาเรียนตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน และจะให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ลงเรียนในระดับ ม.4 แต่ยังไม่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษดีนัก คุณครูจะให้น้องๆ เลือกลงวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.3

แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะเก่งวิชาคำนวณ น้องๆ จะได้เรียนวิชาเลขแคลคูลัส (Calculus) ร่วมกับนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนแทน ส่วนวิชาอื่นๆ น้องๆ จะได้ลงเรียนตามชั้นที่เหมาะสม โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะต้องเรียนวิชา US History หรือประวัติศาสตร์อเมริกันและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาบังคับของนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆ จะได้เรียนวิชาการไปพร้อมกับการเลือกทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

ตัวอย่างวิชาเรียนที่หลากหลายในโรงเรียนอเมริกัน

1. US History
2. Biology
3. Chemistry
4. Science
5. Philosophy
6. Integrated math
7. Calculus
8. Algebra
9. French
10. Spanish
11. German
12. Latin
13. Symphonic
14. Orchestra
15. Concert choir
16. Music theory
17. Chorus
18. Media
19. Art & Craft
20. Fine Arts
21. House Planning
22. Auto Mechanic
23. Civil Engineer
24. Computer Literacy
25. Accounting
26. Marketing
27. Food science
28. Social Study
29. Ceramics
30. Sculpture
31. Painting

กิจกรรมหลายหลายรูปแบบที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย

นักเรียนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและชมรมที่มีให้เลือกมากมายหลังเลิกเรียน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนได้พักผ่อนจากการเรียนและเพลิดเพลินกับการได้คบเพื่อนชาวอเมริกันร่วมชมรมนั้นๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจะสามารถเลือกเล่นและสมัครเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียน อาทิ เทนนิส บาสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล วิ่งประเภทลู่และลาน หรือเลือกเป็นผู้จัดการทีมเพื่อดูแลนักกีฬา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆ

เมื่อทีมมีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนหรือบางคนไม่ชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง อาจเลือกเข้าร่วมชมรมหมากรุก โต้วาที ชมรมทำหนังสือรุ่น หรือเข้าร่วมสภานักเรียนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือนักเรียนที่มีพรสวรรค์อาจเลือกชมรมการแสดง ขับร้องประสานเสียง การละคร เล่นดนตรี ยิมนาสติก หรือเชียร์ลีดเดอร์

พี่เลี้ยงคอยดูแลบุตรหลานของคุณ 24 ชั่วโมง ตลอดปี

เพื่อประสบการณ์ที่ดีและการชีวิตอย่างปลอดภัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนของเรา จึงมีมาตรการการดูแลนักเรียนโดยการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนของเราอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ชาวอเมริกัน (Area Representative)

มีหน้าที่จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สุด ด้วยขั้นตอนที่ละเอียดในการศึกษาประวัติ ตรวจสอบสถานภาพของบ้าน และสัมภาษณ์ประวัติส่วนตัวและทัศนคติของสมาชิกทุกคนในบ้าน ในการขอรับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน

เจ้าหน้าประจำพื้นที่จะพักอาศัยและมีถิ่นฐานอยู่ใกล้กับบ้านของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อยู่ในการดูแล จึงสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ตลอด 24 ชั่วโมง หน้าที่อีกอย่างที่สำคัญคือ ช่วยในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน และคอยดูแลรายงานการเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ผู้นี้เปรียบเสมือนโฮสต์พี่เลี้ยงของนักเรียนแลกเปลี่ยนในยามที่โฮสต์ไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดหรือนักเรียนมีเหตุที่ต้องย้ายบ้าน โฮสต์พี่เลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นโฮสต์ชั่วคราวดูแลนักเรียนในช่วงที่รอการย้ายนั้น อีกทั้งเป็นผู้จัดประชุมย่อยๆ ในแต่ละเดือนเพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ทั้งหมด (ซึ่งจะมีจำนวนนักเรียนในความดูแลไม่เกิน 10 คนจากนานาประเทศ) ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้รู้จักเพื่อนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเดียวกันจากประเทศต่างๆ อีกด้วย

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำพื้นที่ (Area Coordinator) 

เป็นพี่เลี้ยงอีกคนที่จะคอยดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน และคอยประสานงานระหว่างเจ้าหน้าประจำพื้นที่ (Area Representative) โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำพื้นที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าประจำพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลความเป็นอยู่ของนักเรียนส่งให้กับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเป็นระยะๆ

3. ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค (Regional Director)

สำนักงานภูมิภาคของโครงการแลกเปลี่ยนจะมีอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก เท็กซัสและอิลลินอยส์ ซึ่งจะคอยดูแลการทำงานและประสานงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่อาจจะอาศัยอยู่ไกลจากนักเรียนออกไป เนื่องจากต้องดูแลนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคที่ดูแล

4. ผู้อำนวยการโครงการประจำสำนักงานใหญ่ (Program Director)

เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทย นอกจากนี้จะเป็นผู้ที่จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่างๆ ตั้งแต่ก่อนนักเรียนออกเดินทาง โปรแกรมท่องเที่ยวระหว่างที่นักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในอเมริกาและโปรแกรมการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยน

5. เจ้าหน้าที่ประจำประเทศไทย (Thailand Representative)

ดำเนินงานหลักในการช่วยเหลือนักเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งช่วยเหลือนักเรียนในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวที่เหมาะสม จัดการด้านโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งการเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ในการเตรียมเพื่อใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ดำเนินงานด้านการขอวีซ่า จองตั๋วเดินทางเพื่อให้เดินทางพร้อมกันทั้งกลุ่ม และการจัดการประชุมให้ข้อมูลแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครองก่อนออกเดินทาง

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ทุนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและ VIP ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน หรือต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที