โครงการ Engenius Work & Travel  in USA

อยากทำงานและท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ ต้องโครงการ Work & Travel เท่านั้น

โครงการ Work and Travel เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา Work and Travel เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน

โครงการ Engenius Work and Travel ได้เริ่มต้นจากผู้อำนวยการโครงการ Engenius International ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel กับโครงการ Aspire by ASSE International ในปี 2005 และหลังจากนั้นได้เซ็นสัญญากับทางสปอนเซอร์ในปี 2017 และดำเนินโครงการ Work and Travel ในเมืองไทยปีละ 2 ครั้งคือ ช่วง Spring และช่วง Summer ของทุกปี

 

 

โครงการ Engenius Work and Travel ขอยืนยันว่า ค่าโครงการเราถูกที่สุด พร้อม PROMOTION พิเศษสำหรับน้องๆ อีกมากมาย สามารถจอง Premium Job ได้โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ โครงการของเราไม่บังคับจองตั๋วเครื่องบิน น้องๆ คนไหนที่ยังคงมีฝัน มุ่งมั่นที่จะไปท่องเที่ยวและทำงานที่อเมริกา เกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า อัดแน่น ครบ จบในที่เดียวต้องโครงการ Work and Travel กับ Engenius International เท่านั้น!

วัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel

  • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน
  • เสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดโอกาสให้มีการทำงานระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียน
  • ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
  • ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร Work and Travel มีดังนี้

  1. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี มีสถานภาพโสด
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/โท ชั้นปีใดก็ได้
  3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีพอใช้ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel เป็นอย่างดี
  5. มีความอดทน ขยัน และความประพฤติดี และมีสุขภาพแข็งแรงดี
กรอกข้อมูลเพื่อรับ Promotion พิเศษ!
work and travel
work and travel
work and travel
work and travel
work and travel
work and travel
work and travel
work and travel
ออแพร์, Aupair

Add friend

Share
Work and Travel Ocean city, Maryland, USA