ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ/
Educational Consultant&Sales

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ขายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Summer Program) และโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว (1 ปีการศึกษา) ให้แก่นักเรียน, ผู้ปกครองที่สนใจและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่สนใจจัดกรุ๊ปซัมเมอร์ต่างประเทศ
สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้

2. ขายโครงการ Au Pair, Work and Travel, Internship Program

3. ขายโปรแกรมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบ CEFR ให้แก่โรงเรียนต่างๆ
บรรยายให้รายละเอียดข้อมูลโครงการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เดินทางไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อติดต่อครูและอาจารย์ตามสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ประสานงานกับครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ในการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและรายงานผลให้ทางโรงเรียนทราบ

6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

📌 คุณสมบัติ

• อายุ 25-37 ปี

• มีประสบการณ์การ การขาย 1-3 ปี

 

เวลา 9.00 – 18.00 น. (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์)

Graphic Designer and Digital Marketing

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. สามารถใช้โปรแกรม AI, Ps ได้เป็นอย่างดี

2. สามารถใช้ Canva ได้

3. สามารถตัดต่อวีดีโอได้

4. มีความริเริ่มสร้างสรรค์

5. ทำงานเป็นทีมได้

 

📌 คุณสมบัติ

• ยินดีรับเด็กจบใหม่

• มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตนเอง

• สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

 

เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

Sale-Admin

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ประสานงานการบริการหน้า โรงเรียน จัดตารางเรียน ตารางสอน ประสานงานกับทิชเชอร์ ชั่วโมงการเรียนการสอนต่างๆดูแลก่อนและหลังการขายคอร์สเรียน หรือ/และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. ยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย

3. สามารถแก้ไขสถานกาณ์เฉพาะหน้าได้ดี

4. อายุ 25 ปีขึ้นไป

5. ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เวลางาน วันธรรมดา 11.30-20.30น. เสาร์ -อาทิตย์ 10.30-19.30 น.

เจ้าหน้าที่วีซ่าและประสานงาน/
Admin-Visa

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. จัดเตรียมเอกสารใบสมัครของนักเรียนและผู้สมัครตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียนเรื่องการเตรียมเอกสารการสมัคร และเพื่อขอวีซ่าตามกำหนด

3. จัดทำวีซ่าของนักเรียน พร้อมทั้งส่งนักเรียนและผู้สมัครยื่นวีซ่า ณ สถานทูตต่างๆ

4. ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารการสมัคร และการจัดทำวีซ่าประเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

5. ติดตามและรับผิดชอบงานทางด้านเอกสารของนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

6. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

7. ส่งนักเรียนเดินทางที่สนามบิน ตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย

8. ประสานงานภายในองค์กรในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

9. รายงานการติดตามผลต่างๆ แก่ผู้บริหาร

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

📌 คุณสมบัติ

• อายุ 25 ขึ้นไป

• มีประสบการณ์การจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที