โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

Engenius International​

เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำชั้นนำด้านการศึกษานานาชาติของประเทศไทยในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนและนักศึกษาหลายพันคนจากประเทศไทยที่ต้องการเพิ่มโอกาส ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ การศึกษาด้านภาษา ตลอดจนการเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

โครงการออแพร์ (Au Pair) อเมริกา

โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม

โครงการฝึกงานอเมริกา (Internship/Trainee)

โครงการฝึกงานที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป

โครงการ Work and Travel in USA

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

โครงการ Work and Study in Australia

โครงการเรียนภาษาและทำงาน เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านหลักสูตร LEARN ENGLISH courses – ELICOS

โครงการ University Pathway (ม.ปลายควบป.ตรี)

โครงการเรียนมัธยมปลายพร้อมเก็บหน่วยกิตในมหาวิทยาลัย Southern Utah University ในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น 1-2 ปี

โครงการ Go Campus (ทุนเรียนต่อป.ตรี)

โครงการทุนสมทบระดับมหาวิทยาลัย ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ

เปิดประสบการณ์รีวิว Short Exchange Programs 🇬🇧

รีวิวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

รีวิวสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

รีวิวสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

ข่าวโครงการแลกเปลี่ยน

เสียงตอบรับจากนักเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที