Engenius International2020-09-15T14:09:03+00:00

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 8

โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนระดับมหาวิทยาลัย

Go Campus โครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
read more!!!
read more!!!
read more!!!

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม

โครงการฝึกงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลก
ของการทำงานและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

โครงการออแพร์

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ Work & Travel

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงาน
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกวีซ่า
เข้าสู่ระบบสมัครสอบ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกวีซ่า
เข้าสู่ระบบสมัครสอบ

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ช่วงเดือนตุลาคม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 กรกฎาคม 2563 สอบพร้อมกันทั่วประเทศวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

Read more…

รีบสมัครด่วน! ทุนฟรี โครงการออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกาจำนวน 100 ทุน สำหรับสาวๆอายุ 21 – 26 ปีที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถขับรถยนต์และว่ายน้ำได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะหมดโควตาทุน

Read more…

แชร์ประสบการณ์

1509, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ***สำคัญมาก นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน [...]

1509, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2021-2022 เดินทางเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2021-2022 เดินทางเดือนกันยายน [...]

2803, 2020

น้องๆนิสิต นักศึกษา ต้องเข้าร่วม WAT ( Work and Travel ) ทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา สักครั้งก่อนเรียนจบ

น้องๆนิสิต นักศึกษา ต้องเข้าร่วม WAT ( Work and Travel ) ทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา [...]

แชร์ประสบการณ์

1509, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ***สำคัญมาก นักเรียนผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเต็มจำนวน ขอให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน [...]

1509, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2021-2022 เดินทางเดือนกันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2021-2022 เดินทางเดือนกันยายน [...]

2803, 2020

น้องๆนิสิต นักศึกษา ต้องเข้าร่วม WAT ( Work and Travel ) ทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา สักครั้งก่อนเรียนจบ

น้องๆนิสิต นักศึกษา ต้องเข้าร่วม WAT ( Work and Travel ) ทำงานและท่องเที่ยวอเมริกา [...]

NEWS & STORIES

ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว

รายละเอียด
สมัครที่นี่

ศูนย์สอบทั่วประเทศ

รายชื่อศูนย์สอบ
ติดต่อเรา

AU PAIR

รายละเอียด
ติดต่อเรา

University Pathway

รายละเอียด
ติดต่อเรา

Go campus

รายละเอียด
ติดต่อเรา

NEWS & STORIES

ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว

รายละเอียด
สมัครที่นี่

ศูนย์สอบทั่วประเทศ

รายชื่อศูนย์สอบ
ติดต่อเรา

AU PAIR

รายละเอียด
ติดต่อเรา

University Pathway

รายละเอียด
ติดต่อเรา

Go Campus

รายละเอียด
ติดต่อเรา

ความประทับใจของผู้ร่วมโครงการ

ความประทับใจของผู้ร่วมโครงการ

Go to Top