โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 6

โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนระดับมหาวิทยาลัย

Go Campus โครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
read more!!!
read more!!!
read more!!!

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม

โครงการฝึกงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลก
ของการทำงานและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

โครงการ Au pair

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ Work & Travel

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงาน
read more!!!
read more!!!
read more!!!
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว!
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม

Read more…

รีบสมัครด่วน!
ทุนฟรีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ ช่วงเดือนตุลาคมนี้ หมดเขต 25 มิย. 62

Read more…

โครงการออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกาเปิดรับสมัครแล้ว

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

NEWS & STORIES

โครงการ Au Pair
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ตารางกิจกรรมโครงการระยะสั้น
สมัครทุน Au Pair
ข้อตกลง Au Pair

รายละเอียดโครงการ
แลกเปลี่ยนระยะสั้น

รายละเอียดโครงการระยะสั้น
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการระยะสั้น
ประกาศผลสอบโครงการระยะสั้น

รายละเอียดทุนโครงการ
แลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี

ประกาศผลสอบโครงการ 1 ปี
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการระยะยาว
ประกาศผลสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน

ภาพความประทับใจของผู้ร่วมโครงการ

Apply now!!!

NEWS & STORIES

ปฏิทินกิจกรรม

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

Read more...

รีบสมัครด่วน! ก่อนจะหมดเขต รับสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 25 มิย. 62

Read more...

โครงการออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกาเปิดรับสมัครแล้ว

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ภาพความประทับใจของผู้ร่วมโครงการ