โครงการ University Pathway (ม.ปลายควบป.ตรี)

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการ University Pathway
(มัธยมปลายควบปริญญาตรี)

เรียนมัธยมปลายพร้อมเก็บหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยกับโครงการ Pathway Program ของมหาวิทยาลัย Southern Utah University รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะช่วยทำให้คุณเรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น 1-2 ปี อายุ 20 ปีก็จบปริญญาตรีได้!

Fast Track: เริ่มเรียนก่อนได้ตั้งแต่เกรด 11 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Choice: ได้รับอนุปริญญาพร้อมกับวุฒิจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศอเมริกา American High School Diploma ในเวลา 1-2 ปี

Flexibility: ได้ทดลองเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก่อนเลือกคณะที่ต้องการ

Access: การเรียนการสอนในระดับสากลมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Support: พักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่และได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนผู้ดูแลนักเรียน ASSE ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการ University Pathway (มัธยมปลายควบปริญญาตรี)

ลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยม พร้อมกับเก็บหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัย กับโครงการ University Pathway

ประหยัดทั้งเงินและเวลา!

เกี่ยวกับ Southern Utah University

Southern Utah University​

มหาวิทยาลัย Southern Utah University 9,000 คน ที่มีความสนใจและต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางสายอาชีพ ด้วยหลักสูตร 140 สาขาวิชา และปริญญาโทอีก 19 สาขาวิชาทั้ง6 สาขา Southern Utah University ภูมิใจนำเสนอโอกาสในการเรียนรู้ระดับสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที