โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)
โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)​

"ออแพร์ (Au Pair)"​ คืออะไร?

โครงการออแพร์ (Au Pair) คือ โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Department of State) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครออแพร์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยออแพร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน (โฮสต์แฟมิลี่) และได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย ออแพร์ทุกคนยังได้รับทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจด้วย

ออแพร์จะถือวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการ ออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

EurAuPair Intercultural Child Care Programs

จุดเด่นของโครงการออแพร์ (Au Pair)

ทุนออแพร์ 100%

ทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษาจากโฮสต์แฟมิลี่ 500 USD ต่อปี

เงินเดือน

ได้รับเงินเดือน 195.75 ถึง 250 USD ต่อสัปดาห์

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

โครงการจัดหาตั๋วเครื่องบินจากไทยถึงอเมริกา

ที่พักและอาหาร

ฟรี ที่พักและอาหาร 3 มื้อ

พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกัน มีห้องนอนส่วนตัว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร EurAupair ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและรับสมัครออแพร์จากประเทศไทยให้กับองค์กร

บริการพิเศษสำหรับผู้สมัครออแพร์

แนะนำเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Mock-up Interview ก่อนการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์

ติวสัมภาษณ์วีซ่าและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Au Pair)
Engenius International

เมือเป็นออแพร์แล้วจะได้อะไรบ้าง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor Visa) 
 2. ค่าตอบแทน $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. อาหารและที่พัก พร้อมห้องส่วนตัว (พักกับ Host family)
 5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City  5 วัน
 7. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1.5 วันและวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน
 10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พิเศษ!!!
ผู้สมัครที่เรียนจบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พยาบาล
สามารถเข้าร่วมโครงการ Au Pair Par Experience โดยจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ
$250 ต่อสัปดาห์

หน้าที่รับผิดชอบของออร์แพร์

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

 1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 2. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 3. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
 4. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 5. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 6. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
คุณสมบัติการเป็นออแพร์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. เพศหญิง (เท่านั้น)
 2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 6. ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 8. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการออแพร์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. ทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกใบสมัคร
 2. ทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษและทดสอบทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นออแพร์
 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเป็นออแพร์ให้ครบและเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กตามกำหนดเวลา
 4. รอการติดต่อกลับจากทางครอบครัวอุปถัมภ์ และจะถูกสัมภาษณ์โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์โดยตรง
 5. ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับผู้สมัครออแพร์
 6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า และเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครออแพร์กำหนดวันเดินทาง
 8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 (Program Fee) 21,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 2 (Program Fee) 21,900 บาท
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 9,000 บาท

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

รีวิวน้องๆ ที่ MATCH กับทาง Engenius

รีวิวน้องๆ VISA APPROVED

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

Au pair

Au Pair (ออแพร์) ถึงอเมริกาแล้ว! โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อย

Read More
Aupair-Matched

Au Pair (ออแพร์) Matched โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International น้องๆ ออแพร์ในโครงการแลกเปลี่ยน

น้องๆ ในโครงการออแพร์ Au Pair ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการ Matched กับโฮสต์เป็นที่เรียบร้อย หน้าที่ดูแลลูกของโฮสต์ซึ่งเป็นเด็กๆ...

Read More
Work-and-travel-Aupair

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์ Au

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์ Au...

Read More

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที