โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)
โครงการออแพร์ (Au Pair)

โครงการออแพร์ (Au Pair)​

"ออแพร์ (Au Pair)"​ คืออะไร?

โครงการออแพร์ (Au Pair) คือ โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Department of State) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครออแพร์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยออแพร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน (โฮสต์แฟมิลี่) และได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย ออแพร์ทุกคนยังได้รับทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจด้วย

ออแพร์จะถือวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการ ออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

EurAuPair Intercultural Child Care Programs

จุดเด่นของโครงการออแพร์ (Au Pair)

ทุนออแพร์ 100%

ทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษาจากโฮสต์แฟมิลี่ 500 USD ต่อปี

เงินเดือน

ได้รับเงินเดือน 195.75 ถึง 250 USD ต่อสัปดาห์

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

ฟรี ตั๋วเครื่องบิน

โครงการจัดหาตั๋วเครื่องบินจากไทยถึงอเมริกา

ที่พักและอาหาร

ฟรี ที่พักและอาหาร 3 มื้อ

พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกัน มีห้องนอนส่วนตัว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร EurAupair ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและรับสมัครออแพร์จากประเทศไทยให้กับองค์กร

บริการพิเศษสำหรับผู้สมัครออแพร์

แนะนำเรื่องการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Mock-up Interview ก่อนการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์

ติวสัมภาษณ์วีซ่าและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร EurAupair ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการคัดเลือกและรับสมัครออแพร์จากประเทศไทยให้กับองค์กร

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Au Pair)
Engenius International

เมือเป็นออแพร์แล้วจะได้อะไรบ้าง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor Visa) 
 2. ค่าตอบแทน $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. อาหารและที่พัก พร้อมห้องส่วนตัว (พักกับ Host family)
 5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City  5 วัน
 7. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1.5 วันและวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน
 10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พิเศษ!!!
ผู้สมัครที่เรียนจบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พยาบาล
สามารถเข้าร่วมโครงการ Au Pair Par Experience โดยจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ
$250 ต่อสัปดาห์

หน้าที่รับผิดชอบของออร์แพร์

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

 1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 2. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 3. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
 4. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 5. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
 6. หน้าที่อื่นๆ เช่น ช่วยงานบ้านเบาๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม เทศกาลต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. เพศหญิง (เท่านั้น)
 2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 3. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 6. ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 8. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการออแพร์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. ทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกใบสมัคร
 2. ทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษและทดสอบทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นออแพร์
 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเป็นออแพร์ให้ครบและเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กตามกำหนดเวลา
 4. รอการติดต่อกลับจากทางครอบครัวอุปถัมภ์ และจะถูกสัมภาษณ์โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์โดยตรง
 5. ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับผู้สมัครออแพร์
 6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า และเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครออแพร์กำหนดวันเดินทาง
 8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Program Fee) 43,800 บาท
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 12,000 บาท

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

รีวิวน้องๆ ที่ MATCH กับทาง Engenius

รีวิวน้องๆ VISA APPROVED

รีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และส่งมอบป้ายศูนย์ประสานงานโครงการระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลกับโรงเรียนระยองวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม...

Read More

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เมื่อวันพุธที่ 4...

Read More

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที