โครงการ Go Campus (ทุนเรียนต่อป.ตรี)

โครงการ Go Campus (ทุนระดับมหาวิทยาลัย)

โครงการ GO CAMPUS
(ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา)

Go Campus เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ Go Campus มีพันธมิตรทางการศึกษาที่มีชื่อเสียง และสถาบันการศึกษาเหล่านี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย (โครงการ Go Campus เป็นโครงการทุนสมทบ ยังมีค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชำระประมาณปีละ 1 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์และขั้นตอน

1.   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าเรียนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาโดยไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ

2.   เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยและลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

โครงการ GO CAMPUS (ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา)

GO CAMPUS สนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีได้ โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนสอบ SAT

โครงการ GO CAMPUS ดีอย่างไร?​

โครงการทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการคัดเลือกตามศักยภาพการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบ TOEFL ไม่ผ่านหรือไม่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของมหาวิทยาลัยได้ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเต็มรูปแบบในสาขาวิชาที่เลือก และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 4 ปี

สถาบันทั้งหมดได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก

•   มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก
•   อาจารย์ผู้สอนระดับนานาชาติและได้รับการคัดเลือกตามคุณวุฒิการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

ตัวเลือกทางการศึกษามากมาย

•   หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีให้เลือกหลากหลายสาขา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนนานาชาติ
•   มีความหลากหลายในด้านทำเลที่ตั้งและวัฒนธรรม ทำให้ระบบการศึกษาของโครงการ Go Campus เป็นที่น่าสนใจมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

•   ประสบการณ์การเรียนรู้ไม่มีได้แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมห้องเรียน หรือเพื่อนๆ ร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน การเล่นกีฬา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาลัยจัดขึ้น

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

•   Go Campus มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อทางเลือกของนักเรียนนานาชาติ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่หลากหลาย
•   Go Campus มอบทุนสมทบ 30 – 50% ให้แก่นักศึกษาไทย โดยปกติการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่าย 1.5 – 2 ล้านบาท นักศึกษาในโครงการ Go Campus จะได้รับทุนสมทบตลอดทั้ง 4 ปี โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระด้วยตนเอง เพียงประมาณ 1 ล้านบาท

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก GO CAMPUS

โครงการ GO CAMPUS

Go Campus จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่ผู้เข้าร่วม:

•   โครงการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอเมริกา โดยเฉพาะการเรียนและการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
•   Go Campus มีเครือข่ายสถาบันการศึกษามากมาย เพื่อค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะที่สุดแก่นักเรียน
•   เจ้าหน้าที่โครงการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา
•   นักเรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     • รัฐและภูมิภาคที่ต้องการไปศึกษาต่อ, สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ, กิจกรรมนอกหลักสูตร, ชื่อเสียงของสถาบัน
     • ชีวิตในมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายรายปีที่กำหนดได้โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
•   โครงการมีตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย และมอบทุนการศึกษาตามคุณสมบัติของนักเรียนแต่ละคน
•   โครงการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดกรอง และการรับเข้าเรียน

ทำไมต้องเลือก GO CAMPUS?

การศึกษาในมหาวิทยาลัย

•   มหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
•   หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในระดับประเทศและนานาชาติ
•   นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จะสามารถได้รับจากชีวิตในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
•   โครงการ Go Campus เปิดทางเลือกทางการศึกษาให้นักเรียนอย่างสูงสุด สถาบันการศึกษาในโครงการมีหลากหลายหลักสูตร
•   โครงการ  Go Campus มีเครือข่ายพันธมิตรขนาดใหญ่ เพื่อค้นหาตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและทุนการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ GO CAMPUS
(ทุนสมทบเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา)

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที