GO CAMPUS คืออะไร

Go Campus เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา Go Campus มีพันธมิตรทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงและสถาบันการศึกษาเหล่านี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

Go Campus สนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีได้ โดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนสอบ SAT

วัตถุประสงค์และขั้นตอน

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยเข้าเรียนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาโดยไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ
 2. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยและลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

GO CAMPUS ดีอย่างไร

** ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการคัดเลือกตามศักยภาพการศึกษาของนักเรียนแต่ละคน  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบ TOEFL ไม่ผ่านหรือไม่ต้องการสอบภาษาอังกฤษ สามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของมหาวิทยาลัยได้ และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเต็มรูปแบบในสาขาวิชาที่เลือก และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 4 ปี **

 • สถาบันทั้งหมดได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก

  • มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • อาจารย์ผู้สอนระดับนานาชาติและได้รับการคัดเลือกตามคุณวุฒิการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
 • ตัวเลือกทางการศึกษามากมาย

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีให้เลือกหลากหลายสาขา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนนานาชาติ
  • มีความหลากหลายในด้านทำเลที่ตั้งและวัฒนธรรม ทำให้ระบบการศึกษาของโครงการ Go Campus เป็นที่น่าสนใจมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

  • ประสบการณ์การเรียนรู้ไม่มีได้แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมห้องเรียน หรือเพื่อนๆร่วมมหาวิทยาลัยเดียวกัน การเล่นกีฬา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาลัยจัดขึ้น
 • โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา

  • Go Campus มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อทางเลือกของนักเรียนนานาชาติ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่หลากหลาย

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก GO CAMPUS

Go Campus จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่ผู้เข้าร่วม:

 • โครงการแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอเมริกา โดยเฉพาะการเรียนและการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
 • Go Campus มีเครือข่ายสถาบันการศึกษามากมาย เพื่อค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะที่สุดแก่นักเรียน
 • เจ้าหน้าที่โครงการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา
 • นักเรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   • รัฐและภูมิภาคที่ต้องการไปศึกษาต่อ, สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ, กิจกรรมนอกหลักสูตร, ชื่อเสียงของสถาบัน
   • ชีวิตในมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายรายปีที่กำหนดได้โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
 • โครงการมีตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย และมอบทุนการศึกษาตามคุณสมบัติของนักเรียนแต่ละคน
 • โครงการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดกรอง และการรับเข้าเรียน

ทำไมต้องเลือก GO CAMPUS

 • มหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
 • หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการ Go Campus ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในระดับประเทศและนานาชาติ
 • นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จะสามารถได้รับจากชีวิตในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • โครงการ Go Campus เปิดทางเลือกทางการศึกษาให้นักเรียนอย่างสูงสุด สถาบันการศึกษาในโครงการมีหลากหลายหลักสูตร
 • โครงการ  Go Campus มีเครือข่ายพันธมิตรขนาดใหญ่ เพื่อค้นหาตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและทุนการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน

Add friend

Share