นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นสหรัฐอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) 4 สัปดาห์ – 15th

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ณ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาชื่อดัง พร้อมพักร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกันอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง และพักบ้านละ 1 – 4 คน นอกจากนี้ทางโครงการ ได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
United States Short Exchange Program

ระยะเวลาโครงการ

•  ออกเดินทางวันที่ 29 มีนาคม 2568
•  กลับถึงเมืองไทยวันที่ 26 เมษายน 2568

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

•  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 10 – 18 ปี และมีสถานะนักเรียนเท่านั้น

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น Hollywood Walk of Fame, Disneyland, Universal Studio, Dodger Game, Pismo Beach, และ Santa Monica เป็นต้น

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 229,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

กำหนดชำระ

1

ชำระค่าโครงการงวดที่ 1

49,000 บาท

ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์

2

ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

60,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1

3

ชำระค่าโครงการงวดที่ 3

60,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

4 ชำระค่าโครงการงวดที่ 4

60,000 บาท

30 วันหลังจากชำระงวดที่ 3

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอสแอนเจลิส ชั้นประหยัด โดยกาต้าร์แอร์เวย์ส หรือเทียบเท่า

ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (B1/B2) และค่าบริการ

ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท (ครอบคลุมทุกกรณี ยกเว้นโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว)

ค่าที่พักรูปแบบโฮสต์แฟมิลี่อาสาสมัคร โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน บ้านละ 1 – 4 คน (นักเรียนที่สมัครพร้อมกัน สามารถขอพักบ้านโฮสต์แฟมิลี่เดียวกันได้)

ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการ (โฮสต์แฟมิลี่รับส่งเช้า-เย็น)

ค่าอาหาร 3 มื้อ (อาหารกลางวันเป็น packed lunch เช่น แซนด์วิช นม ผลไม้)

ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด (ค่าธรรมเนียมโครงการครอบคลุมกระเป๋า 2 ใบ ใบที่ 1 น้ำหนัก 23 กิโลกรัมและใบที่ 2 น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)

ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศอังกฤษ

(เมืองเฮสท์ติ้ง)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ณ โรงเรียน Buckswood ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง Hastings โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนแยกตามระดับชั้น

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2568

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นประเทศแคนนาดา

(เมืองแวนคูเวอร์)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International โดยจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง มีนาคม 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที