บทความรีวิว

Au pair

Au Pair (ออแพร์) ถึงอเมริกาแล้ว! โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อย...

Review-exchange-student

รีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยนตัวจริงประเทศอเมริกา ตอนที่ 2 “น้องน้ำฝน ภคมน” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International

นักเรียนแลกเปลี่ยน “น้องน้ำฝน ภคมน บุญสิทธิ์” จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

Review-exchange-student-namfon-1

รีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยนตัวจริงประเทศ อเมริกา “น้องน้ำฝน ภคมน” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International

รีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยนตัวจริงประเทศ อเมริกา “น้องน้ำฝน ภคมน” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International “น้องน้ำฝน...

Review-exchange-student-del-1

รีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยนตัวจริงประเทศ “อเมริกา” “น้องเดล” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International

รีวิวนักเรียนแลกเปลี่ยนตัวจริงประเทศ “อเมริกา“ น้องเดลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International