โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเหล่านี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรและดำเนินการมาแล้วกว่า 80 ปี

องค์กรการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรดังกล่าวได้ร่วมมือกันประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยอุทิศตนและตั้งมั่นในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจัดการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันและประเทศที่ร่วมมือต่างๆ ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ และยังลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี

นักเรียนแลกเปลี่ยนของไทยที่เข้าศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกันและอีกหลายๆ ประเทศ ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเพื่อนๆ และครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและสามารถกลับมาศึกษาต่อยังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ โดยโครงการจะดำเนินงานภายใต้หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และอีกทั้งอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการศึกษานานาชาติขององค์กร Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินงานภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการด้านวีซ่าและการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและราบรื่นมากที่สุด

รายชื่อประเทศและค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลอเมริกัน ให้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและชอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนชนชาติอื่นๆ

การเรียนการสอนระดับมัธยมที่ประเทศอเมริกาจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจหรือมีความถนัดได้ และช่วงบ่ายจะมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  ในวันหยุดนักเรียนแลกเปลี่ยนก็จะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 389,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา (Canada)​

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลอเมริกัน ให้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและชอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนชนชาติอื่นๆ

การเรียนการสอนระดับมัธยมที่ประเทศอเมริกาจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจหรือมีความถนัดได้ และช่วงบ่ายจะมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  ในวันหยุดนักเรียนแลกเปลี่ยนก็จะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา

 • แคนาดา (ภาษาอังกฤษ) 590,000 บาท
 • แคนาดา (สองภาษา – ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส) 690,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ (United Kingdom)

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม บรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนมีความสุภาพ และมีการสอนมารยาทตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษ การเรียนการสอนระดับมัธยมจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ช่วงบ่ายมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  

นักเรียนจะต้องมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในทุกทักษะก่อนเดินทาง

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา ประมาณ  790,000 – 1,500,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยอดเยี่ยมอยู่ทั่วประเทศ โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนร่วมชั้นกับชาวนิวซีแลนด์บรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกด้านของการเรียนรู้ ในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่จากบรรดาครูอาจารย์และเข้าถึงการเรียนได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 650,000 – 890,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศออสเตรเลีย (Australia)​

นักเรียนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวท้องถิ่น เสน่ห์ของที่นี่คือคนนิสัยดีเป็นมิตร ออสเตรเลียเป็นเกาะใหญ่ มีลักษณะมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายเหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความงดงามแบบเขตร้อนของแนวปะการัง Great Barrier Reef หรือเที่ยวชมความน่ารักของโคอาล่าและจิงโจ้

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 790,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส (France)​

ประเทศฝรั่งเศส มีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า น้องๆ จะประทับใจกับอาหารรสเลิศและบรรยากาศสบาย ๆ การพบปะเพื่อนที่ดี งานศิลปะดนตรีภาพยนตร์และแฟชั่น

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน (Germany)

ประเทศเยอรมัน สัมผัสประสบการณ์ชีวิตในเยอรมนีกับเมืองที่มีเสน่ห์ของเขาและเมืองที่มีเสน่ห์เช่น เบอร์ลินมีโรงละครโอเปร่าโรงละครพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มและทะเลสาบสีน้ำเงินที่สวยงาม นักเรียนจะได้เรียนวิชาการอย่างเข้มข้นร่วมกับนักเรียนชาวเยอรมัน และมีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าเทอม

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 290,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี (Italy)

ประเทศอิตาลี บ้านเกิดของจักรวรรดิโรมันบ้านของวาติกันและสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย น้องๆจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเมื่อน้องๆ ใช้เวลาแลกเปลี่ยนในอิตาลี

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสเปน (Spain)

ประเทศสเปน น้องๆ จะได้สัมผัสกับการให้ความสำคัญไปที่ครอบครัวและมิตรภาพ สัมผัสวิถีชีวิตของคนสเปน น้องๆ จะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของสเปนเช่น คาตาโลเนีย หรือกาลิเซีย ด้วยภาษาท้องถิ่นและ ประเพณีพิเศษ

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 290,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศโปรตุเกส (Portugal)

ประเทศโปรตุเกส น้องๆจะได้พบกับภูมิประเทศที่น่าหลงใหลและหมู่บ้านประวัติศาสตร์ รอยยิ้มอันอบอุ่นของคน โปรตุเกสจะทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทันที

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 290,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแถบสแกนดิเนเวีย –
สวีเดน(Sweden), เดนมาร์ก (Denmark), นอร์เวย์ (Norway), ฟินแลนด์ (Finland)

ความงามตามธรรมชาติของประเทศแถบสแกนดิเนเวียในทวีปยุโรปนั้น ดึงดูดนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวนมาก เวลา หนึ่งปีการศึกษาในประเทศสแกนดิเนเวียน้อง ๆ จะสามารถสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้ จากที่เราทุกคน คุ้นเคยกับแสงสว่างในตอนกลางวัน และความมืดมิดในตอนกลางคืนกันเป็นปกติ ปรากฎการณ์นี้กลายเป็นความพิเศษที่จะมี แสงสว่างส่องอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดทั้งวันทั้งคืน! แม้กระทั่งเที่ยงคืนกลางดึกก็ยังเห็นแสงสว่างและในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดก็จะ มองเห็นพระอาทิตย์ได้ด้วย

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 390,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเม็กซิโก (Mexico)

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวเม็กซิกัน โดยจะได้ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเม็กซิโกรับนักเรียนจำนวนจำกัดเพียงปีละ 5 คน โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ในย่านที่ปลอดภัยและเจริญที่สุด และอยู่ในเมืองใกล้กับรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 290,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอาร์เจนติน่า (Argentina)

ประเทศอาร์เจนติน่า เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาในแบบสไตล์ยุโรป ที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเรียนและการใช้ ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร และได้มีโอกาสอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่น่ารักและเป็นครอบครัวใหญ่ นอกจากเหนือจาก ภาษาอังกฤษ ยังได้เรียนภาษาสเปน แถมยังมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักกีฬาของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศบราซิล (Brazil)

ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ภาษาราชการที่ใช้กันคือภาษาโปรตุเกส ที่นี่มีการผสมผสายวัฒนธรรมที่หลากหลายและยังคงความดั่งเดิมไว้ และแน่นอนว่าการเลือกประเทศบราซิลจะให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 280,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีความคึกคัก และยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามที่ยังคงรักษาไว้ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามและมีความปลอดภัย หากนักเรียนมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะถือเป็นการเปิดโลกใหม่ในอนาคต

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 300,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไต้หวัน (Taiwan)

ประเทศไต้หวัน การศึกษาต่อในประเทศนี้จึงทำให้ผู้มาศึกษาได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เป็นความแตกต่างที่มีความน่าสนใจจากความสวยงามและความสงบของประเทศ และในอีกด้านนึงประเทศไต้หวันยังได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีความล้ำสมัยอีกเช่นกัน

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศจีน (China)

ประเทศจีน จะได้เรียนรู้ภาษาที่มีศิลปะในการเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างไปจากฝั่งยุโรป จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในวัฒนธรรมและอารายธรรมแบบดั้งเดิมได้มากขึ้น โดยโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศจีน นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการฯ สามารถเลือกได้ว่าจะอาศัยเป็นระบบหอพักหรืออาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ (เฉพาะที่ Engenius International)

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก และการเรียนที่จริงจัง และคุณจะได้ใช้เวลาใช้กับใหม่อย่างสนุกสนาน และใช้เวลากับชมรมหรือกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเทศเกาหลีใต้ จะต้องมีผลคะแนนสอบ TOPIK ระดับ 2 ขึ้นไป

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 300,000 บาท

หมายเหตุ:
 • ค่าโครงการไม่รวม ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
 • ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องแบบและค่ากิจกรรมที่โรงเรียนในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการ
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา USA ทุนวีซ่า F-1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมืองและรัฐในการเข้าร่วมโครงการได้

หลักการและระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีและศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป และไม่มีเกรด 0 ในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
 • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
 • รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท

 

สถานที่สอบ​

 • ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร
 • โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-117-4742

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน
Engenius International

1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย โดยสามารถเลือกกรอกใบวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

    1.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.engenius.co.th (การกรอกใบสมัครทางออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนและมีรูปสลิปหลักฐานการโอนเงินก่อนกรอก)

     1.2 ปรินต์ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านได้อย่างชัดเจนแล้ว Scan ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาทาง E-mail: highschool@engenius.co.th หรือ Line ID: @engenius_inter

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 045-566538-2 (ค่าสมัครสอบ 200 บาท/ประเทศ)

3. ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ (Pay-In Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

     3.1 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International เลขที่ 96-98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-1174742

      3.2 ส่งทาง Email: highschool@engenius.co.th หรือ Line: @engenius_inter

      3.3 ส่งแฟกซ์ ใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและสลิปโอนเงินที่หมายเลข 02-214-3616

      3.4 ส่งทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียนพร้อมสลิป โอนเงินค่าสมัคร 200 บาท ส่งตามที่อยู่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (ดังที่อยู่ด้านบน)

       3.5 ต่างจังหวัด สามารถสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของ Engenius International ทั่วประเทศ

หมายเหตุ:
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทาให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล

Engenius Care

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนแลกเปลี่ยนอาศัยอยู่ และมีเจ้าหน้าที่ ณ สำนักใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทยอีกด้วย

Orientation Meetings

โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศไทยก่อนการเดินทาง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆ ที่อเมริกา โดยประกอบด้วย

 • ค่ายคัดเลือกนักเรียนทุนและให้ข้อมูลโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม
 • งานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสารในช่วงเดือนตุลาคม
 • ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกเดินทางในช่วงเดือนเมษายน
 • งานปฐมนิเทศงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเดือนกรกฎาคม

English Course in Thailand

หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทุกทักษะก่อนเดินทาง โดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Insurance

ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนแลกเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกัน จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนแลกเปลี่ยนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

Student’s Report

รายงานพัฒนาทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียนแลกเปลี่ยน

Private School / University Placement Service

โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่อง ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนที่จบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม และทุนการศึกษาบางส่วนให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา

Further Study in Thailand

โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการแลกเปลี่ยนได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (ให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพียงแค่ 1 ครั้งในชีวิตเท่านั้น

ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนแลกปลี่ยนในต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและใช้ทุนเรียนน้อย

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่สมัครใจรับอุปถัมภ์ดูแลนักเรียนตลอดหนึ่งปี ทำให้นักเรียนที่ต้องจากบ้านมาไกลรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยเหมือนมีบ้านหลังที่สองในต่างประเทศ พ่อแม่ที่เมืองไทยก็จะรู้สึกสบายใจที่นักเรียนมีโฮสต์แฟมิลี่คอยดูแล อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และสำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนคอยประสานงานและดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งดีกว่าการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชนโดยไม่ผ่านโครงการทุนฯ ซึ่งนักเรียนต้องพักอาศัยแบบหอพักของโรงเรียนเท่านั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากและไม่มีโครงการฯ ดูแลประสานงานใดๆ

เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมงกับโฮสต์ท้องถิ่น และเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากไทย เพียงคนเดียวในโรงเรียนที่นักเรียนเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนตามปกติ และต้องผ่านเกณฑ์การเรียนและการ สอนตามมาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนท้องถิ่นตลอด 1 ปีการศึกษา ดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะพัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว และเป็นวิธีเดียวที่นักเรียนจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษ และที่สำคัญคือสามารถพูดด้วยสำเนียงที่ ถูกต้องของภาษานั้นๆ อย่างแท้จริง

ความสัมพันธ์อันยาวนานกับครอบครัวและเพื่อนจากทั่วโลก

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะรักและผูกพันกับโฮสต์เสมือนเป็นครอบครัวที่สองของนักเรียน ซึ่งนั่นจะทำให้โลกของเราใกล้กันมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสรู้จักโฮสต์แฟมิลี่ของนักเรียน อีกทั้งเพื่อนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเพื่อนชาวอเมริกันซึ่งจะสานสัมพันธ์กันไปอีกนานแสนนาน

มีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะได้รู้วิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน เนื่องจากได้ประสบการณ์จากการใช้ชีวิตโดยลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง และได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และซึมซับวัฒนธรรมการเรียนที่น่าสนใจของประเทศอเมริกาอีกด้วย ซึ่งจะนำพามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียนเอง และครอบครัวในเมืองไทย

ประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยาก

ในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนศึกษาอยู่ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนจะสามารถหาประสบการณ์ดีๆ ให้กับชีวิตของตนเองได้มากมายและหลากหลายรูปแบบจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งจะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกากับทัวร์ทัศนศึกษาที่จัดขึ้นโดยผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย อาทิ ฮาวาย แคนาดา ดิสนีย์แลนด์ แกรนด์แคนยอน ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย

เรียนต่อและทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียง

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับโอกาสในการเข้าเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง หรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนในเมืองไทย) อีกทั้งใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรยืนยันการเป็นนักเรียนทุนในโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงชีวิตนักเรียนมัธยม การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเป็นใบเบิกทางที่ดีและเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศทั่วโลกให้นักเรียนสามารถได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอนาคตต่อไป

"การที่นักเรียนจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลได้ นักเรียนจะต้องสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาของทางโครงการแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังต้องมีระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีทัศนคติที่ดีโดยสอบผ่านการสัมภาษณ์กับทางโครงการ"

ข่าวสารและรีวิวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

banner-10-things

10 สิ่งที่ได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา

สิ่งที่น้องๆจะได้ติดตัวไปตลอดหลังการแลกเปลี่ยนคือ ภาษาที่ 2 การไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้สำรวจความแตกต่างในต่างแดนอย่างมาก ไม่ว่าจะสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมไปถึงผู้คนและวิถีชีวิตอีกด้วย

Read More
engenius-international-short-exchange-program-gen-8

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น รุ่นที่ 8

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Read More
roanoke-college

เรียนที่ Roanoke College ได้ฝึกงานที่ White House, USA โดย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International

Roanoke College นักเรียนที่นี่นอกจากจะได้รับการศึกษาที่ดี มีกิจกรรมมากมายสร้างเสริมศักยภาพ นักเรียนที่นี่ยังมีโอกาสได้ฝึกงานที่ White House, USA! ฟังไม่ผิดแน่นอน

Read More

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและ VIP ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน หรือต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที