โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเหล่านี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรและดำเนินการมาแล้วกว่า 80 ปี

องค์กรการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรดังกล่าวได้ร่วมมือกันประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยอุทิศตนและตั้งมั่นในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจัดการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันและประเทศที่ร่วมมือต่างๆ ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ และยังลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปี

นักเรียนแลกเปลี่ยนของไทยที่เข้าศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกันและอีกหลายๆ ประเทศ ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเพื่อนๆ และครอบครัวอุปถัมภ์อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาและสามารถกลับมาศึกษาต่อยังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้นเรียนตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดระยะเวลาโครงการ โดยโครงการจะดำเนินงานภายใต้หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และอีกทั้งอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการศึกษานานาชาติขององค์กร Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินงานภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงสถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการด้านวีซ่าและการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและราบรื่นมากที่สุด

รายชื่อประเทศและค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลอเมริกัน ให้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและชอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนชนชาติอื่นๆ

การเรียนการสอนระดับมัธยมที่ประเทศอเมริกาจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจหรือมีความถนัดได้ และช่วงบ่ายจะมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  ในวันหยุดนักเรียนแลกเปลี่ยนก็จะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์

ทุนสมทบโรงเรียนรัฐบาล (ไม่สามารถเลือกเมืองหรือโรงเรียนได้)

ทุนสมทบโรงเรียนเอกชน (สามารถเลือกโรงเรียนได้ 4 อันดับ)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา (Canada)

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลแคนาดา ให้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยประเทศแคนาดา

การเรียนการสอนระดับมัธยมที่ประเทศแคนาดาจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจหรือมีความถนัดได้ และช่วงบ่ายจะมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  ในวันหยุดนักเรียนแลกเปลี่ยนก็จะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์

 • แคนาดา (ภาษาอังกฤษ) 
 • แคนาดา (สองภาษา – ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ (United Kingdom)

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม บรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนมีความสุภาพ และมีการสอนมารยาทตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษ การเรียนการสอนระดับมัธยมจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ช่วงบ่ายมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย  

นักเรียนจะต้องมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในทุกทักษะก่อนเดินทาง

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยอดเยี่ยมอยู่ทั่วประเทศ โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรียนร่วมชั้นกับชาวนิวซีแลนด์บรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกด้านของการเรียนรู้ ในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่จากบรรดาครูอาจารย์และเข้าถึงการเรียนได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศออสเตรเลีย (Australia )

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม และยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่ลักษณะเป็นทั้งประเทศและทวีปและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศก็สูงไม่แพ้ชาติใดในโลก เมืองในออสเตรเลียถึง 6 เมืองติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก 40 อันดับแรก และระบบการศึกษายังได้ชื่อว่าดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนในประเทศออสเตรเลีย จะมั่นใจได้ว่าได้อยู่ในชุมชนที่เป็นมิตรและปลอดภัย

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส (France ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส)

ประเทศฝรั่งเศส มีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า น้องๆ จะประทับใจกับอาหารรสเลิศและบรรยากาศสบาย ๆ การพบปะเพื่อนที่ดี งานศิลปะดนตรีภาพยนตร์และแฟชั่น ที่ยวออสเตรีย ดินแดนอันสุดแสนโรแมนติก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ภาษาฝรั่งเศสมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 76 ล้านคน โดยมีผู้พูดอย่างคล่องแคล่วในชีวิตประจำวันถึง 235 ล้านคน และผู้พูดเป็นภาษาที่สอง 77–110 ล้านคนในระดับความคล่องแคล่วที่แตกต่างกัน ใครที่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ ถือว่ามีความได้เปรียบมาก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน (Germany จะต้องมีผลสอบระดับภาษาเยอรมันระดับ A2 ขึ้นไป ก่อนสมัคร)

นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตในเยอรมนีกับเมืองที่มีเสน่ห์ของเขาและเมืองที่มีเสน่ห์เช่น เบอร์ลินมีโรงละครโอเปร่าโรงละครพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มและทะเลสาบสีน้ำเงินที่สวยงาม นักเรียนจะได้เรียนวิชาการอย่างเข้มข้นร่วมกับนักเรียนชาวเยอรมัน และมีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าเทอม 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี (Italy ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอิตาเลียน)

ประเทศอิตาลี บ้านเกิดของจักรวรรดิโรมันบ้านของวาติกันและสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย ประเทศอิตาลียังเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งถ้าใครเคยได้ไปหรือได้เห็นผ่านตา ก็จะเห็นว่าทั้งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติของอิตาลีมีเสน่ห์เหลือล้น จนทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย ยิ่งถ้าได้ไปเรียน ไปอยู่ ไปใช้ชีวิตในประเทศแห่งนี้ก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีไม่น้อย นอกจากนี้น้องๆจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเมื่อน้องๆ ใช้เวลาแลกเปลี่ยนในอิตาลี 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสเปน (Spain ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาสเปน)

ภาษาสเปน  เป็นภาษาในกลุ่มภาษาโรมานซ์ หนึ่งในภาษาทางการ 6 ภาษาขององค์กรสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากภาษาจีนกลาง รวมทั้งยังเป็นภาษาราชการขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญอีกหลายองค์การอีกด้วย นอกจากนี้ น้องๆ จะได้สัมผัสกับการให้ความสำคัญไปที่ครอบครัวและมิตรภาพ สัมผัสวิถีชีวิตของคนสเปน น้องๆ จะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของสเปน เช่น คาตาโลเนีย หรือกาลิเซีย ด้วยภาษาท้องถิ่นและประเพณีพิเศษต่างๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศออสเตรีย (Austria ต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันระดับ B2 ขึ้นไปก่อนสมัคร)

ประเทศออสเตรีย เป็นหนึ่งในประเทศของยุโรป ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีเพราะเป็นแหล่งผลิตนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น โมซาร์ท บีโทเฟ่น เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพไม่สูง และถือเป็นประเทศที่น่าอยู่มาก มีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับคนที่รักสงบและโรแมนติก ไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ในสามเมืองของออสเตรีย เรื่มต้นดื่มด่ำศิลปะและชีวิตที่รื่นรมย์ในกรุงเวียนนาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก  ประเทศออสเตรียยังมีสถานี่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น เมืองบ้านเกิดโมซาร์ทที่ซาล์ซบูร์ก และหมู่บ้านมรดกโลก ริมทะเลสาบที่ความงามราวกับเทพนิยายในฮัลล์สตัทท์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศโปรตุเกส (Portugal ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาโปรตุเกส)

ประเทศโปรตุเกส น้องๆจะได้พบกับภูมิประเทศที่น่าหลงใหลและหมู่บ้านประวัติศาสตร์ รอยยิ้มอันอบอุ่นของคน โปรตุเกสจะทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทันที นอกจากนี้ ประเทศโปรตุเกสยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวยุโรปเหนือ เนื่องจากโปรตุเกสเป็นประเทศที่สวยงาม มีอากาศอบอุ่น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และทางภาคใต้ของโปรตุเกสมีอากาศอบอุ่นตลอดปี รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งทางเครื่องบิน  รถยนต์ และรถไฟ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแถบสแกนดิเนเวีย –
เดนมาร์ก (Denmark), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands),

ประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียมักได้รับการจัดอันดับต้นๆ ของโลกในเรื่อง ระบบการศึกษา ความเท่าเทียมกัน สวัสดิการรัฐ รายได้ต่อหัว และความงามตามธรรมชาติ ดังนั้น ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจึงขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศต้นแบบของหลายประเทศทั่วโลก เนื่องมาจากคุณภาพชีวิตของประชากร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ความเท่าเทียมกันทางสังคมของประชาชน รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียยังขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษา ความโปร่งใสด้านการเมืองการปกครอง ไม่มีปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกด้วย

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเม็กซิโก (Mexico)

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวเม็กซิกัน โดยจะได้ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเม็กซิโกรับนักเรียนจำนวนจำกัดเพียงปีละ 5 คน โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ในย่านที่ปลอดภัยและเจริญที่สุด และอยู่ในเมืองใกล้กับรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอาร์เจนติน่า (Argentina)

ประเทศอาร์เจนติน่า เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาในแบบสไตล์ยุโรป ที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเรียนและการใช้ ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร และได้มีโอกาสอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่น่ารักและเป็นครอบครัวใหญ่ นอกจากเหนือจาก ภาษาอังกฤษ ยังได้เรียนภาษาสเปน แถมยังมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักกีฬาของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศบราซิล (Brazil)

ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ภาษาราชการที่ใช้กันคือภาษาโปรตุเกส ที่นี่มีการผสมผสายวัฒนธรรมที่หลากหลายและยังคงความดั่งเดิมไว้ และแน่นอนว่าการเลือกประเทศบราซิลจะให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น (Japan)

ประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีความคึกคัก และยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามที่ยังคงรักษาไว้ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามและมีความปลอดภัย หากนักเรียนมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะถือเป็นการเปิดโลกใหม่ในอนาคต

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไต้หวัน (Taiwan )

ประเทศไต้หวัน การศึกษาต่อในประเทศนี้จึงทำให้ผู้มาศึกษาได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เป็นความแตกต่างที่มีความน่าสนใจจากความสวยงามและความสงบของประเทศ และในอีกด้านนึงประเทศไต้หวันยังได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีความล้ำสมัยอีกเช่นกัน 

หมายเหตุ:
 • ค่าโครงการไม่รวม ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน
 • ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องแบบและค่ากิจกรรมที่โรงเรียนในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการ
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา USA ทุนวีซ่า F-1 สามารถเลือกโรงเรียน เลือกเมืองและรัฐในการเข้าร่วมโครงการได้

หลักการและระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

 1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
 2. นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 5 หลักสูตรสามัญและมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน
 3. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
 4. นักเรียนมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอุปถัมภ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการภูมิแพ้อาหาร อากาศและขนสัตว์ต่างๆ หรือโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น แพ้ขนแมว ไม่สามารถสัมผัสสุนัขได้ มีโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น โรควิตกกังวล โรคลมชัก โรคกระดูกคด เป็นต้น
 6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หากโครงการตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่า นักเรียนผู้สมัครมีนักเรียนมีประวัติในการเป็นโรคเหล่านี้ หรือเป็นโรคเหล่านี้และได้รับการรักษาอยู่ ทำให้คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของนักเรียนผู้สมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ

การเตรียมตัวก่อนสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบรายชื่อศูนย์ประสานงานสอบประจำโรงเรียนทั่วประเทศได้ที่ engenius.co.th
 2. ผู้สมัครที่ต้องการสอบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานสอบ ให้นักเรียนเลือกศูนย์สอบส่วนกลาง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เท่านั้น
 3. หากโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด ไม่มีในรายชื่อศูนย์ประสานงานสอบ ผู้สมัครจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นๆ ที่เป็น “ศูนย์สอบเปิด” เท่านั้น
 4. “ศูนย์สอบปิด” จะรับนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนได้เท่านั้น โดยผูสมัครสามารถสมัครและชำระเงินที่อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการได้โดยตรง

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักโครงการโทร. 02-117-4742 ทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
Engenius International

1. การสมัครสอบมี 2 วิธี

วิธีการสมัคร วิธีที่ 1: การกรอกใบสมัครแบบออนไลน์

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.engenius.co.th/2023-registration-long-exchange-program/
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท และถ่ายรูป Pay in Slip (ใบโอนเงิน) เพื่อ add ลงในใบสมัครออนไลน์
 3. แนบรูปถ่ายหน้าตรง, และหลักฐานการโอนเงิน ตามขั้นตอนการกรอกแบบออนไลน์
 4. ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครที่แนบ ต้องขนาดไม่เกิน 5 Mb
 5. รออีเมลยืนยันการสมัครสอบ 3 – 5 วัน หากยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัคร กรุณาโทรสอบถามที่ 02-117-4742

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นจิเนียส จำกัด
เลขที่บัญชี 503-0-76267-1

วิธีการสมัคร วิธีที่ 2 : การสมัครที่ศูนย์ประสานงานสอบทั่วประเทศ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ หรือขอใบสมัครจากอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาทและส่งใบสมัครโดยตรงที่อาจารย์ผู้ประสานงานประจำโรงเรียนศูนย์สอบ

2. การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

 1. ผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียนโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 12.00 น. โดยจะต้องนำบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนในวันสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 2. ผู้สมัครจะต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่โครงการกำหนดในเอกสารโครงการหน้าที่ 4 เท่านั้น ( สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารโครงการด้านล่าง )

3. การประกาศผลสอบ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 โครงการจะประกาศผลสอบผ่าน 3 ช่องทาง 

1. Facebook: Engenius International

2. website โครงการ: www.engenius.co.th

3. ศูนย์ประสานงานสอบทั่วประเทศ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่เข้าสอบรอบที่ 2 – 3 จะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมการสอบข้อเขียนและเข้าฟังการปฐมนิเทศครบทุกขั้นตอนของโครงการเท่านั้น (ผู้สมัครในรอบอื่นๆ จะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล

Engenius Care

การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมือง และในรัฐที่นักเรียนแลกเปลี่ยนอาศัยอยู่ และมีเจ้าหน้าที่ ณ สำนักใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานในประเทศไทยอีกด้วย

Orientation Meetings

โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศไทยก่อนการเดินทาง เพื่อให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆ ที่อเมริกา โดยประกอบด้วย

 • ค่ายคัดเลือกนักเรียนทุนและให้ข้อมูลโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม
 • งานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสารในช่วงเดือนตุลาคม
 • ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกเดินทางในช่วงเดือนเมษายน
 • งานปฐมนิเทศงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเดือนกรกฎาคม

English Course in Thailand

หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและทุกทักษะก่อนเดินทาง เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการเตรียมตัวเพื่อจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนอเมริกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Insurance

ทางโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะจัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักเรียนแลกเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ซึ่งประกัน จะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่นักเรียนแลกเปลี่ยนออกเดินทางจากประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

Student’s Report

รายงานพัฒนาทางการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ปกครองในเมืองไทยทราบทุกระยะของการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักเรียนแลกเปลี่ยน

Private School / University Placement Service

โปรแกรมการสมัครเรียนต่อเนื่อง ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนที่จบการศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนและต้องการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยม และทุนการศึกษาบางส่วนให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเรียนในทุกประเทศทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา

Further Study in Thailand

โปรแกรมการเทียบโอนเกรดเพื่อให้นักเรียนที่จบจากโครงการแลกเปลี่ยนได้เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นที่สูงขึ้นเมื่อกลับมาเรียนในประเทศไทย โดยใช้หลักการและกฎระเบียบของการเทียบชั้น เทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการประจำประเทศไทย (ให้ยึดถือนโยบายของโรงเรียนเป็นหลัก)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพียงแค่ 1 ครั้งในชีวิตเท่านั้น

ทำไมนักเรียนควรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนแลกปลี่ยนในต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและใช้ทุนเรียนน้อย

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้พักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่สมัครใจรับอุปถัมภ์ดูแลนักเรียนตลอดหนึ่งปี ทำให้นักเรียนที่ต้องจากบ้านมาไกลรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยเหมือนมีบ้านหลังที่สองในต่างประเทศ พ่อแม่ที่เมืองไทยก็จะรู้สึกสบายใจที่นักเรียนมีโฮสต์แฟมิลี่คอยดูแล อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่และสำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนคอยประสานงานและดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึ่งดีกว่าการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมเอกชนโดยไม่ผ่านโครงการทุนฯ ซึ่งนักเรียนต้องพักอาศัยแบบหอพักของโรงเรียนเท่านั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากและไม่มีโครงการฯ ดูแลประสานงานใดๆ

เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมงกับโฮสต์ท้องถิ่น และเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากไทย เพียงคนเดียวในโรงเรียนที่นักเรียนเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนตามปกติ และต้องผ่านเกณฑ์การเรียนและการ สอนตามมาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนท้องถิ่นตลอด 1 ปีการศึกษา ดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจะพัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว และเป็นวิธีเดียวที่นักเรียนจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษ และที่สำคัญคือสามารถพูดด้วยสำเนียงที่ ถูกต้องของภาษานั้นๆ อย่างแท้จริง

ความสัมพันธ์อันยาวนานกับครอบครัวและเพื่อนจากทั่วโลก

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะรักและผูกพันกับโฮสต์เสมือนเป็นครอบครัวที่สองของนักเรียน ซึ่งนั่นจะทำให้โลกของเราใกล้กันมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสรู้จักโฮสต์แฟมิลี่ของนักเรียน อีกทั้งเพื่อนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเพื่อนชาวอเมริกันซึ่งจะสานสัมพันธ์กันไปอีกนานแสนนาน

มีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะได้รู้วิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน เนื่องจากได้ประสบการณ์จากการใช้ชีวิตโดยลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง และได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และซึมซับวัฒนธรรมการเรียนที่น่าสนใจของประเทศอเมริกาอีกด้วย ซึ่งจะนำพามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียนเอง และครอบครัวในเมืองไทย

ประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยาก

ในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนศึกษาอยู่ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนจะสามารถหาประสบการณ์ดีๆ ให้กับชีวิตของตนเองได้มากมายและหลากหลายรูปแบบจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งจะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกากับทัวร์ทัศนศึกษาที่จัดขึ้นโดยผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย อาทิ ฮาวาย แคนาดา ดิสนีย์แลนด์ แกรนด์แคนยอน ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย

เรียนต่อและทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียง

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับโอกาสในการเข้าเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง หรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เรียนในเมืองไทย) อีกทั้งใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรยืนยันการเป็นนักเรียนทุนในโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงชีวิตนักเรียนมัธยม การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเป็นใบเบิกทางที่ดีและเป็นที่ยอมรับในทุกประเทศทั่วโลกให้นักเรียนสามารถได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอนาคตต่อไป

"การที่นักเรียนจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนลได้ นักเรียนจะต้องสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาของทางโครงการแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังต้องมีระดับการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีทัศนคติที่ดีโดยสอบผ่านการสัมภาษณ์กับทางโครงการ"

ข่าวสารและรีวิวโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 12...

Read More

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททุนสมทบ รอบที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2567 – 2568)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า นักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3...

Read More

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและ VIP ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน หรือต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที