โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 14

ระยะเวลา 2 - 3 สัปดาห์
เดือนตุลาคม 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International Short Exchange Program) ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 

ครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปศึกษา และทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อยระยะเวลา 3 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
(รัฐแคลิฟอร์เนีย)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


ระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย
(เมืองซิดนีย์)

เรียนที่โรงเรียน International House กลางเมืองซิดนีย์ สภาพแวดล้อมดี เหมาะแก่การเรียนรู้และที่นี่เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ชาวออสเตรเลียระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอนระยะเวลา 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(เมืองออกซ์ฟอร์ด)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดระยะเวลา 2 สัปดาห์


ระเบียบการรับสมัครของโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. โครงการกำลังศึกษาอยู่ในระดับม. 1 ถึงม. 6 หรืออาชีวะ,อุดมศึกษา, home school ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 22 ปี (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันแต่ละโครงการ)

  2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

  3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ถูกพักการเรียน 

  4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเป็นตัวแทนที่ดีของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

  5. นักเรียนมีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ (หากพื้นฐานภาษาไม่ดี อาจารย์ประจำกลุ่มจะดูแลอย่างใกล้ชิด)

  6. นักเรียนมีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

 
นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ 
 Line official : @engenius    
 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ทุกวัน 

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที