ทุนออแพร์ฟรี 100% และ 50% ไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อเมริกา!

 

โครงการเอ็นจีเนียสฯใจดี แจกทุนฟรี ออแพร์  100% และ 50% สำหรับน้องๆผู้หญิง (เท่านั้น),โสด, ถือสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 21 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง) มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ในระดับปริญญาตรี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง (Upper-Intermediate) – ระดับสูง (Advance Level) มีสุขภาพที่ดี ไม่มีประวัติอาชญกรรม สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถว่ายน้ำได้ และมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ที่สำคัญต้องไม่เคยเข้าร่วมออแพร์ประเทศอเมริกามาก่อน

โครงการออแพร์ คืออะไร?

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (ออแพร์ / AuPair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(United Department of States – USDOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์นี้จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการออแพร์นี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็กออแพร์ (AuPair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริษัทเอ็นจีเนียส อินเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล (U.S. Department of State)

** โครงการออแพร์นี้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ **

 

คลิกดูรายละเอียดทุนฟรีออแพร์ (Au Pair)

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้รับวีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor)
 • ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า $197.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 • ได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 • ได้รับอาหารและที่พักห้องส่วนตัวฟรี (พักกับ Host family)
 • ได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 • ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ นิวยอร์ก ก่อนการเริ่มงาน 5 วันหลังจากนั้นเดินทางสู่บ้าน Host family
 • ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 • เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศได้อีก 1 เดือน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ทุนออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา

 • เพศหญิง (เท่านั้น) โสด ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 21 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง (Upper-Intermediate) – ระดับสูง (Advance Level)
 • มีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อ
 • ไม่มีประวัติอาชญกรรม
 • ไม่เคยเข้าร่วมออแพร์ประเทศอเมริกามาก่อน
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถว่ายน้ำได้
 • มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

 

คลิกที่นี่เพื่อขอข้อมูลทุนฟรีออแพร์