ออแพร์  ฟรี! 100% และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา  ออแพร์ โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

banners-AuPair

ออแพร์  ฟรี! 100%

และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา 

โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่มอบทุนฟรี ออแพร์ 100% และ 50% 

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มอบทุนฟรี ออแพร์  100% และ 50%   ให้แก่น้องผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี เพื่อร่วมโครงการออแพร์ ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กหรือออแพร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้ำค่าเป็นเวลา  1 ปี 

ขอรายละเอียดทุนออแพร์ (Au Pair)ที่นี่

ออแพร์ คืออะไร

โครงการออแพร์ (Au Pair) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย

“ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวอเมริกัน

และได้รับประสบการณ์ล้ำค่าในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ”

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor)
 2. ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. อาหารและที่พักห้องส่วนตัวฟรี (พักกับ Host family)
 5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. การปฐมนิเทศที่ New York City  5 วัน
 7. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศได้อีก 1 เดือน

พิเศษ!!! ผู้สมัครออแพร์ที่จบ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พยาบาล 

สามารถเข้าร่วมโครงการ Au Pair Par Experience

โดยจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำ $250 ต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์ 

 1. เพศหญิง (เท่านั้น) โสด ถือสัญชาติไทย อายุ 18 – 25 ปี (ไม่เกิน 26 ปีก่อนการเดินทาง)
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี
 3. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติอาชญกรรม พร้อมปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวชาวอเมริกัน
 4. สามารถขับรถยนต์ได้คล่องและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 5. สามารถว่ายน้ำได้

สมัครทุน “ออแพร์” ที่นี่

Share this post