ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภททุนสมทบ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2568 – 2569) จัดสอบวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567  

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก * ประเภททุนสมทบ *  โครงการ Engenius International Student Exchange Programs รุ่นที่ 8 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2569

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ >>> : https://forms.gle/uYgodMMztdzW2oVw9

หมายเหตุ

💎คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
✔️ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
✔️มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
✔️มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด

หมายเหตุ
1. ประกาศผลเรียงตามตัวอักษร
2. ผู้มีสิทธ์รับทุนสมทบสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

⭕️ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภททุนสมทบได้ทันที จนกว่าโควตาของแต่ละประเทศจะเต็ม

รายละเอียดโครงการ : https://www.engenius.co.th/long-exchange-program/

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
Hotline 1: 062-774-1668
Hotline 2: 085-503-6522
Hotline 3: 095-057-8844
Hotline 4: 061-887-4004
Hotline 5: 062-010-9009
Hotline 6: 095-045-2424
Hotline 7: 094-891-7878
 

Share this post