ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภททุนสมทบ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 11 (เดินทางเดือนตุลาคม พ.ศ.2566)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • เป็นนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 หรืออาชีวะ อุดมศึกษา มีอายุระหว่าง 12-22 ปี
  • สุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี
  • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
  • มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่นที่ 11: https://forms.gle/tLZXsi399PbKqqKG9

 

หมายเหตุ

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566

  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเปลี่ยนประเทศที่ต้องการเข้าร่วมได้ โดยแจ้งความประสงค์ ผ่านแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 062-774-1668, 085-503-6522, 081-448-0770, 099-414-9744, 062-007-4554

  3. ผู้มีความประสงค์ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าโครงการงวดที่ 1 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯได้ทันที จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

รายละเอียดโครงการ: https://www.engenius.co.th/short-exchange-program/

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

062-774-1668 (พี่จริงจัง)
085-503-6522 (พี่เหินฟ้า)
095-057-8844 (พี่หญิง)
062-010-9009 (พี่เนท)
061-887-4004 (พี่ปาล์ม)

 

Share this post