📣 ประกาศผลการสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น 2-3 สัปดาห์ รุ่นที่ 14 (เดินทางเดือนตุลาคม พ.ศ.2567) 📣

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่
Hotline 1: 062-774-1668
Hotline 2: 085-503-6522
Hotline 3: 095-057-8844
Hotline 4: 061-887-4004
Hotline 5: 062-010-9009
Hotline 6: 095-045-2424
Hotline 7: 094-891-7878

Share this post