โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International2020-10-30T09:04:38+00:00

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 8

โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนระดับมหาวิทยาลัย

Go Campus โครงการสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการ
เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
read more!!!
read more!!!
read more!!!

โครงการฝึกงานด้านการโรงแรม

โครงการฝึกงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลก
ของการทำงานและเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา

โครงการออแพร์

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ Work & Travel

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงาน
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
read more!!!
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกวีซ่า
เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกวีซ่า
เข้าสู่ระบบสอบออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

Engenius International เยือนถิ่นอุดรฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้น้องๆ ฟรี! พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

Read more…

สมัครด่วน! ทุนฟรี100 % และทุนส่วนลด 50 % หมดเขตสิ้นปี 63 สมัครก่อน เก็บเอกสารก่อน เตรียมตัวบินไป
เป็น Au Pair ที่อเมริกาได้เลย

Read more…

แชร์ประสบการณ์

2803, 2020

ฝึกงานอเมริกา ฝึกงานโรงแรม ใครอยากไปต้องมาอ่านก่อนการสมัคร

2103, 2020

ทำความรู้จักรัฐแมริแลนด์ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าร่วม Work and Travel ช่วง Summer นี้

ข่าวโครงการ

2803, 2020

ฝึกงานอเมริกา ฝึกงานโรงแรม ใครอยากไปต้องมาอ่านก่อนการสมัคร

2103, 2020

ทำความรู้จักรัฐแมริแลนด์ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าร่วม Work and Travel ช่วง Summer นี้

NEWS & STORIES

ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว

รายละเอียด
สมัครที่นี่

ศูนย์สอบทั่วประเทศ

รายชื่อศูนย์สอบ
ติดต่อเรา

AU PAIR

รายละเอียด
ติดต่อเรา

University Pathway

รายละเอียด
ติดต่อเรา

Go campus

รายละเอียด
ติดต่อเรา

NEWS & STORIES

ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว

รายละเอียด
สมัครที่นี่

ศูนย์สอบทั่วประเทศ

รายชื่อศูนย์สอบ
ติดต่อเรา

AU PAIR

รายละเอียด
ติดต่อเรา

University Pathway

รายละเอียด
ติดต่อเรา

Go Campus

รายละเอียด
ติดต่อเรา

Testimonials

Testimonials

Go to Top