นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา (เบเกอร์สฟีลด์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น สัปดาห์ละ 2 – 3 วัน ณ โรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของเมือง เมือง เบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ และเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาชื่อดัง ในเช้าของทุกๆวัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้พักอาศัยกับ โฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกัน อาสาสมัคร ที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนและ ได้รับคัดเลือกมาเป็น อย่างดี โดย โฮสต์แฟมิลี่ชาวอเมริกัน อาสาสมัคร เหล่านี้มีจิตใจที่ต้องการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้พัก อยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง ของ เมือง เบเกอร์ฟิลด์ และพักบ้านละ 1 – 4 คน โดย โฮสต์แฟมิลี่ ชาวอเมริกัน อาสาสมัครจะคอยรับส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น

นอกจากนี้ทางโครงการ ได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดหาประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น Hollywood Walk of Fame, Disneyland, Universal Studio, Dodger Game, Pismo Beach, และ Santa Monica อีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
UNITED STATES CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 30 มีนาคม 2567
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 27 เมษายน 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18 ปี 

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองลอสแองเจลิส เช่น Hollywood Street, Disneyland, Universal Studio และ California Living Museum เป็นต้น

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 229,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 3

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด ( ค่าธรรมเนียมโครงการครอบคลุม กระเป๋า 2 ใบ ใบที่ 1 น้ำหนัก 23 กิโลกรัมและใบที่ 2 น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองลอสแอนเจลิส ชั้นประหยัด โดยกาต้าร์แอร์เวย์ส หรือเทียบเท่า
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (B1/B2) และค่าบริการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท (ครอบคลุมทุกกรณี ยกเว้นโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว) 
 • ค่าที่พักรูปแบบโฮสต์แฟมิลี่อาสาสมัคร โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน บ้านละ 1-4 คน (นักเรียนที่สมัครพร้อมกัน สามารถขอพักบ้านโฮสต์แฟมิลี่เดียวกันได้)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการ (โฮสต์แฟมิลี่รับส่งเช้า – เย็น)
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ (อาหารกลางวันเป็น packed lunch เช่น แซนด์วิช นม ผลไม้) 
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)
 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ

รีวิวน้องๆ จาก USA

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแคนาดา
(เมืองแวนคูเวอร์)

เรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ที่มีชื่อเสียงใน เมืองแวนคูเวอร์


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ ทางตอนใต้ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(เมืองเฮสติ้ง)

เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ในเมืองเฮสติ้งส์ และพักในหอพักของโรงเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(กรุงลอนดอน)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(เมืองออกซ์ฟอร์ด)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้นำในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที