นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เฮสติ้งส์) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ 4 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมระยะสั้น Elite Program เป็น โครงการแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน Buckswood Lions School ซึ่งเป็น โรงเรียน ประจำชื่อดังของประเทศอังกฤษที่มี ประสิทธิภาพสูง พรั่งพร้อมทุก ด้าน เพื่อการสร้างคนที่มี คุณภาพ และ ไม่ใช่โรงเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องของค่าเล่าเรียนที่แพงเกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่ และวิธีการคัดเลือกนักเรียน ที่เข้มข้น โดยโครงการนี้ เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เท่านั้น

นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษในห้องเรียนจริงๆ ณ โรงเรียนประจำชื่อดัง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ทางตอนใ ต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง เฮสติ้งส์ (Hastings) โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียน ร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ แยกตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ พร้อมทำกิจกรรมเสริม ทักษะ ตาม แบบฉบับนักเรียนประจำผู้ดีอังกฤษ เช่น การขี่ม้า การยิงธนู การตีกอล์ฟ การอบรมวิธีการรับประทานอาหารและการจิบน้ำชายามบ่ายที่ถูกขนบธรรมเนียมผู้ดีอังกฤษดั้งเดิม

นักเรียน จะพักอยู่ในหอพักของโรงเรียนแยกหญิงชาย มีครูของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา ต่างเมือง เช่น กรุงลอนดอน เมืองไบรตัน และเมืองเคมบริดจ์ รวมถึง Harry Potter Studio Tour อีกด้วย

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
ENGLAND CULTURAL EXCHANGE

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่  31 มีนาคม 2567
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่  28 เมษายน 2567

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 18 ปี 

โปรแกรมทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Hastings, Brighton, Cambridge และ London เช่น
Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, สุดพิเศษ ! ทัวร์ Harry Potter Studio 1 วันเต็ม !

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 229,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

(โครงการขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนมัดจำไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปหรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ)

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
60,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 3

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าช้อปปิ้ง ค่าซื้อของใช้ส่วนตั ว เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด ( ค่าธรรมเนียมโครงการครอบคลุม กระเป๋า 2 ใบ ใบที่ 1 น้ำหนัก 23
  กิโลกรัมและใบที่ 2 น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร เมืองลอนดอน ชั้นประหยัด โดยกาต้าร์แอร์เวย์ส หรือเทียบเท่า
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเภทเยี่ยมเยือน ระยะสั้น 6 เดือน และค่าบริการ (แบบปกติ ) ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท (ครอบคลุมทุกกรณี ยกเว้นโรคที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว )
 • ค่าที่พัก รูปแบบ โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 1 4 คน (นักเรียนที่สมัครพร้อมกัน สามารถขอพักบ้านโฮสต์แฟมิลี่เดียวกันได้ )
 • ค่า บัตรโดยสาร เดินทาง แบบเหมาจ่าย ครอบคลุม กรุงลอนดอน โซน 1 – 3 ในขณะเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ทุกวัน (อาหารกลางวันเป็น packed lunch เช่น แซนด์วิช นม ผลไม้ )
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่างๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามส ภภาพอากาศและสถานการณ์)
 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา
(เมืองลอสแอนเจลิส)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมของอเมริกาเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นแคนาดา
(เมืองแวนคูเวอร์)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ที่มีชื่อเสียงใน เมืองแวนคูเวอร์ พร้อมโปรแกรมทัศนศึกษา ในช่วงบ่ายและวันเสาร์


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(กรุงลอนดอน)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์
(เมืองโอ๊คแลนด์)

นักเรียนจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน Pukekohe High School เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ชานเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งอยู่ ทางตอนใต้ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติใดๆ โดยโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย


ระยะเวลา 3 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
(เมืองออกซ์ฟอร์ด)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้นำในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทาง เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที