Tag - Exchange Program

exchange gen 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2021-2022 เดินทางเดือนกันยายน 2564

ประเภทสมทบค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด หากนักเรียนคนใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์มาได้ที่เบอร์ 094-764-8668 085-503-6522 065-716-6080 099-201-9949 062-774-1668...

apprentice-america

ฝึกงานอเมริกา ฝึกงานโรงแรม ใครอยากไปต้องมาอ่านก่อนการสมัคร โครงการ ฝึกงานอเมริกา

โครงการ ฝึกงานอเมริกา เชื่อว่าเป็นโครงการที่ทำให้น้องๆหลายคนอยากสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะน้องๆจะได้เข้าร่วม ฝึกงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง

student exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีที่อเมริกา สำหรับนักเรียนชั้น ม.3-ม.5 สู่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตมัธยมปลาย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (นักเรียนแลกเปลี่ยน )

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษาหรือประมาณ 10 – 11 เดือน เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง...

exchange student

ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 1 ปี ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต!

ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน การได้ไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่อเมริกาเป็นระยะเวลานาน 1 ปีการศึกษา หรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือ Student Exchange (หรือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม)