Author - Engenius Inter

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบ จำนวนทุนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7 โดย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs รุ่นที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2567-2568

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs...

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 (KKU Show and Share Care for Children) โดยสำนักบริการวิชาการ

Engenius Aupair :  ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย”...

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7 โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...

เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 11

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

Engenius International ลงนาม MOU โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 โรงเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

สอบฟรี!! ชิงทุนสมทบรอบที่ 15 โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รุ่นที่ 6 มีประเทศอเมริกา

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

ทำไมถึงควรไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีที่อิตาลี?

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

สมัครด่วน โควตามีจำนวนจำกัด โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566-2567  (1 ปีการศึกษา)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

สอบฟรี!! ชิงทุนสมทบรอบที่ 9 โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รุ่นที่ 6 มีประเทศให้เลือกเพียบ!!

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ