เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบ จำนวนทุนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนสบทบแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7 โดย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงเมื่อวันพุธที่ 4...

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs รุ่นที่ 7 ประจำปีพ.ศ. 2567-2568

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนค่าโครงการเต็มจำนวนและทุนยุวฑูตดีเด่น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Student Exchange Programs...

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 (KKU Show and Share Care for Children) โดยสำนักบริการวิชาการ

Engenius Aupair :  ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย”...

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์ชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน เข้ารอบสัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International 1 ปีการศึกษา รุ่นที่...

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนค่าโครงการเต็มจำนวน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2567 – 2568)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุน ค่าโครงการเต็มจำนวน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสมทบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า นักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี...

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7 โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส...