ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเหล่านี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรและดำเนินการมาแล้วกว่า 40 ปี

องค์กรการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรดังกล่าวได้ร่วมมือกันประสานงานนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยอุทิศตนและตั้งมั่นในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจัดการให้นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันและประเทศที่ร่วมมือต่างๆ ที่สมัครใจรับดูแลนักเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ และยังลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International จะมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนและความสามารถที่โดดเด่น เป็นประจำทุกปีโดยในปี พ.ศ. 2567 – 2568 นั้นถือเป็นโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ รุ่นที่ 7 ทางโครงการฯ จึงได้มอบ ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ จำนวน 3 ทุน โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 449,000 บาท จำนวน 1 ทุน

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศฝรั่งเศส มูลค่า 399,000 บาท จำนวน 1 ทุน

  • ทุนเต็มจำนวนประเทศอาร์เจนติน่า มูลค่า 349,000 บาท จำนวน 1 ทุน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International จะทำหน้าที่เป็นยุวทูตตัวแทนโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นยุวทูตตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในทุกประเทศทั่วโลก

โดยนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International จะได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยไปเป็นนักเรียนทุนในโรงเรียนและมลรัฐที่ทางโครงการกำหนด โดยเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมป์ชาวท้องถิ่นที่อาสารับดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว โดยจะดูแลนักเรียนเรื่องรับส่ง อาหารการกิน ความเป็นอยู่พื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาถึงฐานะของครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการมอบทุน นักเรียนคนใดที่มีความสนใจชิงทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International  ให้ติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการ https://www.engenius.co.th/  

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 – 5 ดำเนินการโดยองค์กรการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนและ VIP ทางเลือกสำหรับการเรียนต่อเนื่องหลังจากจบโครงการแลกเปลี่ยน หรือต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมของโรงเรียนรัฐบาลอเมริกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที