การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลก

การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City 5 วัน

"New York City is where your wildest dreams come true."

ผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะเข้ารับการปฐมนิเทศน์ ที่ New York City 5 วัน ก่อนเดินทางไปบ้าน Host Family พร้อมกับผู้สมัครออแพร์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

การปฐมนิเทศ ที่ New York City

ค่าใช้จ่ายโครงการออแพร์ (Full Placement)

•  ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ (Application Fee)  5,900 บาท
•  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Program Fee) 43,800 บาท
•  ค่าดำเนินการขอวีซ่า (VISA and SEVIS Fee) 12,000 บาท

ข่าวสารและรีวิวโครงการออแพร์ (Au Pair)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที