Tag - Au Pair Program

Au pair

Au Pair (ออแพร์) ถึงอเมริกาแล้ว! โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อย...

Aupair-Matched

Au Pair (ออแพร์) Matched โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International น้องๆ ออแพร์ในโครงการแลกเปลี่ยน

น้องๆ ในโครงการออแพร์ Au Pair ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการ Matched กับโฮสต์เป็นที่เรียบร้อย...

Work-and-travel-Aupair

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์ Au

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์...

aupair-qualifications

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน ผู้สมัครโครงการ ออแพร์ ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน

banners-AuPair

ออแพร์  ฟรี! 100% และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา  ออแพร์ โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

ออแพร์  ฟรี! 100% และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา  ออแพร์ โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

Work-and-Travel

Work and Travel มีดีอะไร ? ทำไมนิสิต นักศึกษา ห้ามพลาด!

Work and Travel หรือที่ทุกคนรู้จักกันว่า WAT เอาง่ายๆโครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ไป “ทำงานอย่างถูกกฎหมาย” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...