Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ...

Engenius International ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล กับ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงเมื่อวันพุธที่ 4...

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 2 (KKU Show and Share Care for Children) โดยสำนักบริการวิชาการ

Engenius Aupair :  ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เตรียมความพร้อม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย”...

Au pair

Au Pair (ออแพร์) ถึงอเมริกาแล้ว! โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International ถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อย...

Aupair-Matched

Au Pair (ออแพร์) Matched โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International น้องๆ ออแพร์ในโครงการแลกเปลี่ยน

น้องๆ ในโครงการออแพร์ Au Pair ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการ Matched กับโฮสต์เป็นที่เรียบร้อย...

Work-and-travel-Aupair

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์ Au

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์...

aupair-qualifications

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน ผู้สมัครโครงการ ออแพร์ ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน

banners-AuPair

ออแพร์  ฟรี! 100% และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา  ออแพร์ โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

ออแพร์  ฟรี! 100% และส่วนลด 50%  ประเทศอเมริกา  ออแพร์ โครงการออแพร์แห่งเดียวในประเทศไทย

Work-and-Travel

Work and Travel มีดีอะไร ? ทำไมนิสิต นักศึกษา ห้ามพลาด!

Work and Travel หรือที่ทุกคนรู้จักกันว่า WAT เอาง่ายๆโครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ไป “ทำงานอย่างถูกกฎหมาย” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...