Tag - Au Pair Program

Au pair

Au Pair (ออแพร์) ถึงอเมริกาแล้ว! โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Engenius International รีวิว ออแพร์คนล่าสุดในโครงการแลกเปลี่ยน Engenius International...

Work-and-travel-Aupair

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ โครงการออแพร์ Au

อยากไปทำงานหาประสบการณ์ที่อเมริกา เลือกไปโครงการไหนดีระหว่าง โครงการ Work and Travel กับ...

aupair-qualifications

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน ผู้สมัครโครงการ ออแพร์ ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ออแพร์ (Au Pair) ก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ออแพร์  ลองมาเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน

Work-and-Travel

Work and Travel มีดีอะไร ? ทำไมนิสิต นักศึกษา ห้ามพลาด!

Work and Travel หรือที่ทุกคนรู้จักกันว่า WAT เอาง่ายๆโครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ไป “ทำงานอย่างถูกกฎหมาย”...