ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภททุนสมทบ รอบที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ รุ่นที่ 12 (เดินทางเดือนเมษายน พ.ศ.2567)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • เป็นนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 หรืออาชีวะ อุดมศึกษา มีอายุระหว่าง 12-22 ปี
  • สุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี
  • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
  • มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่นที่ 12: https://forms.gle/tLZXsi399PbKqqKG9

หมายเหตุ

  1. ประกาศผลเรียงตามตัวอักษร  

  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเปลี่ยนประเทศที่ต้องการเข้าร่วมได้ โดยแจ้งความประสงค์ ผ่านแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์  085-503-6522,062-774-1668, 081-448-0770, 099-414-9744, 062-007-4554

  3. ผู้มีความประสงค์ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าโครงการงวดที่ 1 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯได้ทันที จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

รายละเอียดโครงการ: https://www.engenius.co.th/short-exchange-program/

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

Hotline 1: 085-503-6522

Hotline 2: 062-774-1668

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424

Share this post