ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททุนสมทบ รอบที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะยาว 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 7 (พ.ศ. 2567 – 2568)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า
  • นักเรียนต้องมีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี เกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน 
  • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์: https://forms.gle/uYgodMMztdzW2oVw9

หมายเหตุ

  1. ประกาศผลเรียงตามตัวอักษร  

  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเปลี่ยนประเทศที่ต้องการเข้าร่วมได้ โดยแจ้งความประสงค์ ผ่านแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์  085-503-6522,062-774-1668, 081-448-0770, 099-414-9744, 062-007-4554

  3. ผู้มีความประสงค์ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าโครงการงวดที่ 1 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯได้ทันที จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

รายละเอียดโครงการ : https://www.engenius.co.th/long-exchange-program/

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

Hotline 1: 085-503-6522

Hotline 2: 062-774-1668

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424

Share this post