เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 รุ่นที่ 8
โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ที่อายุระหว่าง 14 – 17 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ  ทางโครงการฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

 • ทุนยุวทูตเอ็นจีเนียส ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 499,000 บาท  |  จำนวน 1 ทุน
 • ทุนยุวทูตเอ็นจีเนียส ประเทศฝรั่งเศส มูลค่า 449,000 บาท  |  จำนวน 1 ทุน
 • ทุนยุวทูต “Engenius Ambassador 2025” มูลค่า 100,000 บาท  |  จำนวน 2 ทุน
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการทุนได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 2. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป
 3. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 4. มีความประพฤติและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

กำหนดการรับสมัคร       ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

เกณฑ์การคัดเลือกของทุนยุวทูต “Engenius Ambassador 2025”

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.engenius.co.th และเผยแพร่วิดีโอได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กรกฎาคม 2567
 2. ถ่ายวิดีโอ หรืออัดคลิปโชว์ไอเดีย ในห้วข้อ “ประเทศโดนใจ ที่อยากจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน”อธิบาย ความชอบของประเทศที่นักเรียนสนใจให้กระชับและเข้าใจง่าย

 3. วิดีโอต้องมีความยาว 1 – 3 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอ ด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น TikTok , Instagram Reels , CapCut ฯลฯ

 4. โพสต์คลิปวิดีโอบนช่องทาง Social Media Platforms ของนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ขึ้นไป หรือ มากกว่านั้น โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ และ Tag Platform ของ Engenius International พร้อมติด Hashtag #EngeniusInternational #EngeniusAmbassador2025 #TeamEngeniusStudentExchange #ExchangeYear #Exchangestudent #นักเรียนแลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็นจีเนียสรุ่นที่8

 5. หลังจากปิดรับสมัครในวันที่กำหนดแล้ว โครงการฯจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและตรงตามเกณฑ์ตัดสินเพื่อรับทุน ยุวฑูต “Engenius Ambassador 2025”

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน

1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ www.engenius.co.th (คลิก) ให้ละเอียด

2. สมัครสอบชิงทุนโครงการ (เลือกหนึ่งวิธีเท่านั้น)

 • วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ณ โรงเรียน
  ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
  (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร, เช็คศูนย์สอบกทม., เช็คศูนย์สอบต่างจังหวัด หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742

3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 

4. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062-007-4554

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

Hotline 1: 062-774-1668
Hotline 2: 085-503-6522
Hotline 3: 095-057-8844
Hotline 4: 061-887-4004
Hotline 5: 062-010-9009
Hotline 6: 095-045-2424
Hotline 7: 094-891-7878

Add Your Heading Text Here

Share this post