เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 12

ระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์

ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ

เมืองอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

และ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ออกเดินทางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยนักเรียนจะสอบเพื่อชิงทุนสมทบ หรือ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่ต้องสอบก็ได้

ดาวโหลดเอกสารโครงการทุนได้  ที่นี่

มอบทุนสมทบค่าโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)

ลำดับที่ 1        ทุน    50,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 2         ทุน    30,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 3         ทุน    20,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 4 – 5    ทุน    10,000    บาท    จำนวน       2       ทุน

ลำดับที่ 6 – 10  ทุน    5,000      บาท    จำนวน       5       ทุน

ลำดับที่ 11 – 20 ทุน    3,000      บาท    จำนวน       10     ทุน

นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบชิงทุนสมทบ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ  Line official : @engenius  
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 22 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 5. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
 6. มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

กำหนดการรับสมัคร         ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ www.engenius.co.th (คลิก) ให้ละเอียด
 2. วิธีสมัครสอบ (เลือกหนึ่งวิธีเท่านั้น)
  วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ณ โรงเรียน
  ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
  (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร, เช็คศูนย์สอบกรุงเทพและปริมลฑล, เช็คศูนย์สอบต่างจังหวัด หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742
  วิธีที่ 2 : สมัครออนไลน์ที่ สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Engeniue International 2023 พร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ได้ทางระบบรับสมัครสอบของโครงการฯ พร้อมเลือกศูนย์สอบ หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742
 3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2566
 4. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ
 
นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบชิงทุนสมทบ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ  Line official : @engenius  
 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ทุกวัน 

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424 

Share this post