เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7

เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 7
โดยโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ที่อายุระหว่าง 14 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ  ทางโครงการฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยจำแนกทุนออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้

 • ทุนยุวทูตเอ็นจีเนียส ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 449,000 บาท  |  จำนวน 1 ทุน
 • ทุนยุวทูตเอ็นจีเนียส ประเทศฝรั่งเศส มูลค่า 399,000 บาท  |  จำนวน 1 ทุน
 • ทุนยุวทูตเอ็นจีเนียส ประเทศอาร์เจนติน่า มูลค่า 349,000 บาท  |  จำนวน 1 ทุน
 • ทุนยุวทูตดีเด่นเอ็นจีเนียส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศสและอาร์เจนติน่า มูลค่า 30,000 บาท  |  จำนวน 27 ทุน      
 • ทุนยุวทูตบุตรครู ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในโครงการ มูลค่า 30,000 บาท  |  จำนวน 10 ทุน
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการทุนได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 2. มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 2.50 ขึ้นไป
 3. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 4. มีความประพฤติและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

กำหนดการรับสมัคร       ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 24.00 น.)

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน

1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ www.engenius.co.th (คลิก) ให้ละเอียด

2. สมัครสอบชิงทุนโครงการ (เลือกหนึ่งวิธีเท่านั้น)

 • วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ณ โรงเรียน
  ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
  (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร, เช็คศูนย์สอบกทม., เช็คศูนย์สอบต่างจังหวัด หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742

3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 

4. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-887-4004

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
062-774-1668 (พี่จริงจัง)
085-503-6522 (พี่เหินฟ้า)
094-891-7878 (พี่จี๊ด)
095-045-2424 (พี่ฟาง)

Share this post