เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 11

เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะสั้น รุ่นที่ 11 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ประมาณวันที่ 8 – 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสใน การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ

และเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ออกเดินทางวันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2566โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยนักเรียนจะสอบเพื่อชิงทุนสมทบ หรือ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่ต้องสอบก็ได้

มอบทุนสมทบค่าโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)

มอบทุนสมทบค่าโครงการ (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)

ลำดับที่ 1        ทุน    30,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 2         ทุน    20,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 3         ทุน    15,000    บาท    จำนวน       1       ทุน

ลำดับที่ 4 – 5    ทุน    10,000    บาท    จำนวน       2       ทุน

ลำดับที่ 6 – 10  ทุน    5,000      บาท    จำนวน       5       ทุน

ลำดับที่ 11 – 20 ทุน    3,000      บาท    จำนวน       10     ทุน

นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบชิงทุนสมทบ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ  Line official : @engenius  
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาระดับอาชีวะและอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 22 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
 3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
 4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 5. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงดี
 6. มีความพร้อมใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

กำหนดการรับสมัคร         ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน

 1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ www.engenius.co.th (คลิก) ให้ละเอียด
 2. วิธีสมัครสอบ (เลือกหนึ่งวิธีเท่านั้น)
  วิธีที่ 1 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านทางศูนย์ประสานงานโครงการฯ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ณ โรงเรียน
  ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
  (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร, เช็คศูนย์สอบกรุงเทพและปริมลฑล, เช็คศูนย์สอบต่างจังหวัด หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742
  วิธีที่ 2 : สมัครออนไลน์ที่ สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Engeniue International 2023 พร้อมสลิปโอนชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ได้ทางระบบรับสมัครสอบของโครงการฯ พร้อมเลือกศูนย์สอบ หากมีข้อสงสัยกรุณา โทร 02-117-4742
 3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2566
 4. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ
 
นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบชิงทุนสมทบ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยไม่ต้องสอบ
โทร. 02 117 4742  หรือ  Line official : @engenius  
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-887-4004

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
062-774-1668 (พี่จริงจัง)
085-503-6522 (พี่เหินฟ้า)
094-891-7878 (พี่จี๊ด)
095-045-2424 (พี่ฟาง)

Share this post