🇺🇸 Engenius University Tours 🇺🇸

🇺🇸 Engenius University Tours 🇺🇸 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 วันนี้ พี่ Engenius มีภาพบรรยากาศการบรรยาย โครงการให้น้องๆ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มาฝากน้องๆค่ะ

Share this post