สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทยที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

Vaccine-for-student

การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

Share this post