นักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International รุ่นที่ 3 ทุกคน เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะ 1 ปีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว