ออแพร์ คืออะไร? มาทำความรู้จักออแพร์ กันเถอะ ออแพร์ คืออะไร? ออแพร์ คือ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

about-aupair

ออแพร์ คืออะไร?

ออแพร์ คือ  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of States) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 ปี ในฐานะผู้ดูแลลูกของครอบครัวอุปถัมภ์และได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย พร้อมทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ออแพร์จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa)

ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ออแพร์ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ (Au Pair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหนึ่งในตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลอเมริกัน (U.S. Department of State)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

เป็นเพียงโครงการเดียวในประเทศไทยที่มอบทุนโครงการออแพร์ 50% และ 100%

วัตถุประสงค์ของโครงการออแพร์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจชาวไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและได้รับค่าจ้างอย่างถูกกฏหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านทางครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำรงชีวิตที่ต่างประเทศนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเอง
  5. เพื่อเปิดโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบต่อฐานะทางบ้านรวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการต่างๆด้วยตนเอง
  6. เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ได้รับมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อชาวไทย ชาวอเมริกันและเพื่อนๆจากหลายประเทศทั่วโลก
  7. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน

** หมายเหตุ **

โครงการออแพร์ มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Share this post