BEST 10 COUNTRIES RANKING 2022

🇨🇦 แคนาดาถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2022 🇨🇦

 
📍อ้างอิงจาก US News & World Report 2022 ประเทศแคนาดาถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ 1 จาก 78 ประเทศซึ่งถูกคัดเลือกจากข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในปี 2020 แคนาดาได้รับอันดับที่ 2 และปี 2019 ได้รับอันดับที่ 3 เห็นได้ว่าประเทศแคนาดามีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับการยอมรับจากสากลโลก
 

เกณฑ์การจัดอันดับมาจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่พัฒนาโดยทีม U.S. News, BAV Group และ Wharton School 

แบ่งเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด 10 ประเภทซึ่งชี้วัดจากผลการดำเนินงานในแง่ต่างๆ ได้แก่

Find more about best countries in the world

อย่างไรก็ตาม ในแง่ความน่าพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด แคนาดาได้รับคะแนนไปทั้งหมด 100/100 คะแนน ทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งทันที


ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ได้รับการจัดอันดับต่อมาดังนี้

อันดับที่ 2 คือ ประเทศญี่ปุ่น – 99.1 คะแนน

อันดับที่ 3 คือ ประเทศเยอรมณี – 98 คะแนน

อันดับที่ 4 คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – 97.3 คะแนน

อันดับที่ 5 คือ ประเทศออสเตรเลีย – 96.6 คะแนน

อันดับที่ 6 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา – 93.3 คะแนน

อันดับที่ 7 คือ ประเทศนิวซีแลนด์ – 92.6 คะแนน

อันดับที่ 8 คือ ประเทศสหราชอาณาจักร – 92.3 คะแนน

อันดับที่ 9 คือ ประเทศสวีเดน – 90.6 คะแนน

อันดับที่ 10 คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ – 88.3 คะแนน

📍 ตอนนี้ทาง Engenius International มีโครงการพิเศษ Student Exchange Program รุ่นที่

📣 เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เดินทางกันยายน 2566 

เปิดรับสมัครสอบ “ออนไลน์ฟรี” รอบที่ 6
จัดสอบวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนสอบหรือการทำแบบทดสอบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
095-045-2424 (พี่จูน)
062-774-1668 (พี่จริงจัง)
095-057-8844 (พี่มาร์เบลล์)
085-503-6522 (พี่เหินฟ้า)
062-010-9009 (พี่น้ำฝน)
094-891-7878 (พี่เฟิน)
063-243-2945(พี่ปาย)
094-993-7667(พี่ฟ้า)

Share this post