Last Call !! ห้ามพลาด สอบชิงทุนสมทบรอบสุดท้ายของปี!! สอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 5

26
กุมภาพันธ์

ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบ 

สอบชิงทุนสมทบ ครั้งที่ 11 ครั้งสุดท้ายของ
Year Program รุ่นที่ 5

Last Call  !!

สอบชิงทุน สมทบ รอบสุดท้าย

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565 – 2566

เดินทางเดือนกันยายน 2565

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( F-1) ,ประเทศแคนาดา, ประเทศอังกฤษ,ประเทศฝนั่งเศส, ประเทศไอร์แลนด์, ประเทศอิตาลี, ประเทศสเปน,ประเทศเยอรมัน

สอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

📍วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ .. 2565 เวลา : 13:00 – 14:00

💎  คุณสมบัติผู้สมัคร

✔️ มีอายุระหว่าง 13 ปีและไม่เกิน 18 ปี 

✔️ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 หรือเทียบเท่า

✔️ มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป 

✔️ มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด 

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 

1.ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบได้ทางลิงค์ที่ 1 ได้ทันที

ลิ้งค์ที่1 >>>  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQ_PVc3-JzcgAzloAwzDHKyiwQkYheSKjlaMyoZbt5VcFHQ/viewform?usp=pp_url

2.วันเสาร์ที่ 26/02/2565 ให้นักเรียนกดเข้าลิ้งค์ที่ 2 เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้ในเวลา 13.00-14.00 .

(คำแนะนำ: นักเรียนควรเข้าลิ้งค์สอบก่อนเวลาประมาณ 5 – 10 นาที)

ลิ้งค์ที่ 2 >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceymhUoCXzL6IUTr0CaO7QVtduJxB3GgFaHZ1H9WscTtp7gQ/viewform?usp=pp_url

 

Dek D Feb 2022-04

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน (F-1 Student) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชนอเมริกัน โดยน้องๆสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้น ม.2 – ม.6

           สามารถเลือกโรงเรียนได้ 4 อันดับ โดยทางโครงการมีโรงเรียนเอกชนให้เลือกกว่า 40 โรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

           โรงเรียนทุกโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ดีและอยู่ในชุมชนใหญ่ที่มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตสำหรับนักเรียนต่างชาติ

           โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English as a Second Language Course / ESL) ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนจากต่างชาติที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก แต่สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรที่เป็นวิชาการหลักๆ ควบคู่ไปกับการเรียนปรับพื้นฐานได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งมีหลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน

           โรงเรียนมีบริการในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และบางโรงเรียนมีหอพักภายในโรงเรียนเพื่อเป็นที่พักให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่พักอาศัยให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ

           โรงเรียนเอกชนสามารถออกเอกสารวุฒิจบ ม.ปลาย (Diploma) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่นักเรียนทุกคนต้องใช้เพื่อสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนเอกชน (F-1 Student) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

1.นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 14 ปีและไม่เกิน 18 ปีและศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 หรือเทียบเท่า

2.มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป และไม่มีเกรด 0 ในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด

4.มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

5.นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

6.นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Dek D Feb 2022-02

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศแคนาดา ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ (Canada)

 

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก บรรยากาศของเมืองจะแวดล้อมด้วยวัฒนธรรมฝรั่งเศสแบบแคนาดา ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับอเมริกาเหนือ โดยน้องๆจะได้เรียนรู้ 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

น้องๆจะหลงรักความอบอุ่นและเป็นมิตรของชาวแคนาดา จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอเมริกาเหนือ เมืองที่น้องๆของเราเคยไปคือ เมืองควิเบค ซึ่งเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบเพียงแห่งเดียวในทวีปนี้ และได้ความรู้สึกแบบยุโรปไว้อย่างชัดเจน เมืองมอนทรีออล น้องๆจะได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มอนทรีออลเป็นเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากปารีส และในเมืองนี้ผู้คนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

 

 ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  ประมาณ 690,000 บาท

Dek D Feb 2022-03

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส (France)

ประเทศฝรั่งเศส มีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า น้องๆ จะประทับใจกับอาหารรสเลิศและบรรยากาศสบาย ๆ การพบปะเพื่อนที่ดี งานศิลปะดนตรีภาพยนตร์และแฟชั่น

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  350,000 บาท

Dek D Feb 2022-05

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ (United Kingdom)

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม บรรยากาศน่าอยู่อาศัย ผู้คนมีความสุภาพ และมีการสอนมารยาทตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษ การเรียนการสอนระดับมัธยมจะแตกต่างกับประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ช่วงบ่ายมีชมรมให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมมากมาย 

 

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  ประมาณ  790,000 – 1,200,000 บาท

สำหรับประเทศอังกฤษนักเรียนจะต้องมี ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  ในทุกทักษะก่อนเดินทาง

Dek D Feb 2022-06

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศ ไอร์แลนด์ ( Ireland )

เป็นประเทศที่ได้รับฉายาว่าเกาะมรกตแห่งยุโรปยังเป็นบ้านหลังที่ 𝟐 ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞, 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 , 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 และอีกมากมาย ตั้งอยู่ใน𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐬เมืองดับลิบซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  690,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสเปน (Spain)

ประเทศสเปน น้องๆ จะได้สัมผัสกับการให้ความสำคัญไปที่ครอบครัวและมิตรภาพ สัมผัสวิถีชีวิตของคนสเปน น้องๆ จะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของสเปนเช่น คาตาโลเนีย หรือกาลิเซีย ด้วยภาษาท้องถิ่นและ ประเพณีพิเศษ

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี (Italy)

ประเทศอิตาลี บ้านเกิดของจักรวรรดิโรมันบ้านของวาติกันและสถานที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย น้องๆจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดเมื่อน้องๆ ใช้เวลาแลกเปลี่ยนในอิตาลี

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  270,000 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน (Germany)

ประเทศเยอรมัน สัมผัสประสบการณ์ชีวิตในเยอรมนีกับเมืองที่มีเสน่ห์ของเขาและเมืองที่มีเสน่ห์เช่น เบอร์ลินมีโรงละครโอเปร่าโรงละครพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มและทะเลสาบสีน้ำเงินที่สวยงาม นักเรียนจะได้เรียนวิชาการอย่างเข้มข้นร่วมกับนักเรียนชาวเยอรมัน และมีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าเทอม

ค่าโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  369,000 บาท

รอบสอบสุดท้าย ครั้งที่ 11 

วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2565

สอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Share this post