นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง ) 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ เมืองเฮสติ้งส์ 4 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International UK Short Boarding School Exchange Program) ณ โรงเรียน Buckswood School ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่เมืองเฮสติ้ง ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนี้ นักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ และจะพักอยู่ในหอพักของโรงเรียนแยกหญิงชาย มีครูของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ในวันเสาร์ นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษา

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่  1 เมษายน 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 30 เมษายน 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22 ปี

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษ ณ โรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ในเมือง Hastings ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลขนาดกลางทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษที่มีความปลอดภัยสูงและมีความสวยงาม โดยเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก ในวันเสาร์และอาทิตย์นักเรียนจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้มีโอกาสพักในหอพักของโรงเรียน เฉกเช่นเดียวกับนักเรียนของโรงเรียน

โปรแกรมทัศนศึกษา

 • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Harrods, และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 199,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
49,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
4
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 4
50,000 บาท
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองเฮสติ้งส์ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก (โฮสต์แฟมิลี่ บ้านละ 2-3 คน)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิวซีแลนด์

(เมืองโอ๊คแลนด์)

เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนภายในเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งอยู่ทางเกาะเหนือ สภาพแวดล้อมดี ได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และพักอาศัยอยู่กับ โฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

เดินทาง เมษายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที