นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ (เมืองเฮสติ้ง ) 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น​

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ
ณ เมืองเฮสติ้งส์ 2 สัปดาห์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล (Engenius International UK Short  Exchange Program) ณ โรงเรียน Buckswood School ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่เมืองเฮสติ้ง ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษในห้องเรียนจริงๆ ณ โรงเรียนประจำชื่อดัง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง Hastings โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนแยกตามระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่และจะพักอยู่ในหอพักของโรงเรียนแยกหญิงชายมีครูของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ในวันเสาร์ นักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ
 
 

รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
เมืองเฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ

 • ออกเดินทางวันที่ 7 ตุลาคม 2566
 • กลับถึงเมืองไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ 12 – 22   ( มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา )

กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

จะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษในห้องเรียนจริงๆ ณ โรงเรียนประจำชื่อดัง Buckswood School ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมือง Hastings

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Hastings และ London เช่น Big Ben, London Eye, Buckingham Palace

โปรแกรมทัศนศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 159,000 บาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 3 งวด

งวดที่ รายละเอียด จำนวนเงิน กำหนดชำระ
1
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
59,000 บาท
ชำระทันทีเพื่อยืนยันสิทธิ์
2
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 2
50,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 1
3
ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 3
50,000 บาท
30 วันหลังจากชำระงวดที่ 2

ค่าร่วมโครงการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – เมืองเฮสติ้งส์ ชั้นประหยัด
 • ค่าปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก (บ้านละ 2-4)
 • ค่าเดินทางในขณะเข้าร่วมโครงการและค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามตาราง (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและสถานการณ์)

ค่าร่วมโครงการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เข้าร่วมโครงการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่สายการบินกำหนด
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขณะอยู่ต่างประเทศ

รีวิวน้องๆจาก UK

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
Engenius International

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอื่นๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอเมริกา

(เบเกอร์สฟีลด์)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียง ณ เมืองเบเกอร์สฟีลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นอังกฤษ

(กรุงลอนดอน)

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในสถาบันสอนภาษา Oxford International ร่วมชั้นกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นออสเตรเลีย

(เมืองซิดนีย์)

เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลียที่โรงเรียนในเมืองซิดนีย์ และพักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนอกเหนือจากห้องเรียน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

เดินทาง ตุลาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที